hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

RUBRIKA PRVÁ POMOC

Mýty a povery v prvej pomoci a akútnej medicíne

MUDr. Viliam Dobiáš

 

Laici si o zdravotníkoch myslia, že ovládajú prvú pomoc a zdravotníci si neuvedomujú, že ľudia citlivo vnímajú každé ich slovo a dlho si ho pamätajú. Ak sa stretávame s nerešpektovaním lekárskych odporúčaní, je to zvyčajne len z neochoty vzdať sa pohodlia.

Paradoxné je, že sa zdravotníci sťažujú na laikov lebo nevedia poskytovať prvú pomoc, ale samotní zdravotníci ju nevedia učiť najmenej z dvoch dôvodov. Prvým je, že snaha pôsobiť vedecky a učene vedie k nezrozumiteľnosti, a druhým je, že podceňovaním prvej pomoci nechápeme odborné a logické súvislosti a šírime a upevňujeme mýty a povery. Aj preto sa rôzne mýty naďalej nachádzajú  v učebniciach prvej pomoci. Prvá pomoc je čím ďalej tým jednoduchšia. Upúšťa sa od alternatívnych postupov „od - do", či „alebo tak, alebo inak", pretože si ľudia zapamätali len to, že sú alternatívy, ale nevedeli, ktorá je správna, a tak radšej pomoc neposkytli. Zásady či princípy prvej pomoci sú veľmi jednoduché, nie je potrebné ich komplikovať.

 

Základné mýty o prvej pomoci

 

1. Mýty, kde je podstata pravdivá, ale prakticky nerealizovateľná

Prekordiálny úder

Úder päsťou na prekordium (predná strana hrudníka v oblasti srdca - pozn. red.) silou 15 až 25 kg zmení kinetickú energiu na potenciálnu a vyvolá elektrický výboj nedefinovanej energie, ktorý môže zrušiť malígnu arytmiu. Význam má len do desať  sekúnd po zastavení krvného obehu, po tejto dobe už je v tkanive myokardu acidóza a hypoxia. Pokiaľ nie je pacient monitorovaný, nie je šanca za taký krátky čas zistiť zastavenie obehu, lebo vedomie sa stráca až po desiatich či 15 sekundách zastavenia krvného obehu (hypoxie) v mozgu. Náraz na hrudník pri idúcom srdci môže naopak, zastavenie srdca vyvolať.

 

Kašľanie ako resuscitácia obehu

Úsilný kašeľ krátkodobo zvyšuje vnútrohrudný tlak a vyvolá arteficiálnu (umelo vyvolanú) srdcovú systolu s vyvrhnutím krvi do krvného obehu. Opakovaný kašeľ je tzv. samoresuscitácia, ale za podmienky monitorovania EKG a poučenej osoby, ktorá dá vopred poučenému postihnutému príkaz ku kašľu (tento postup sa pravidelne odporúča formou emailov). Samotný postihnutý zastavenie srdca necíti, nevie identifikovať a prvým príznakom je potom strata vedomia, ktorá kašľaniu spoľahlivo zabráni. Aj preto nám mamičky v detstve prízvukovali, aby sme nezadržiavali kýchnutie, lebo to môže byť nebezpečné.

 

Studené obklady pri krvácaní z nosa

Chlad sťahuje cievy celkove aj lokálne. Krvné zásobenie nosa je cez cerebrálnu cirkuláciu, ktorá má nezávislú autoreguláciu a zásobovacie vertebrálne artérie sú päť až sedem centimetrov hlboko pod kožou, mimo dosahu chladných obkladov na zátylok. Z týchto dôvodov je prikladanie studených obkladov pri krvácaní z nosa dvojnásobným nezmyslom a zbytočnosťou. Účinnou pomocou je tlak na nosové krídla, čo stlačí krvácajúce kapiláry vo vchode do nosa.

 

Zlomeniny - konáre, lyže, dosky

Každé podozrenie na poranenie kosti alebo kĺbu treba znehybniť. Sú takí, ktorí odporúčajú použiť trojrohé šatky z autolekárničky na znehybnenie hornej alebo dolnej končatiny. Automobilov je okolo dosť, naložiť šatku a spraviť uzlík je otázkou minút a pomoc je dokonalá. Väčší experti, ktorým sa táto metóda zdá príliš jednoduchá, odporúčajú na znehybnenie použiť konáre, zvyšky lyží, dosky, dvere a podobne. Už vidím ako poskytovateľ prvej pomoci beží preč od raneného s nožíkom a sekerou do lesa alebo na stavbu, aby našiel ten správny konár, na pripevnenie ktorého aj tak bude potrebovať napr. trojrohú šatku. Kto má skúsenosti so znehybňovaním, odporúča šatky, kto je fanúšikom romantických filmov z osídľovania Aljašky spred 200 rokov bude odporúčať to druhé.

 

2. Mýty vychádzajúce z mylného predpokladu

Zapadnutie jazyka

Zapadnutie jazyka ako termín na upchatie dýchacích ciest bolo zvolené dosť nešťastne, pretože dýchacie cesty sa uzavrú pri bezvedomí ochabnutím svalstva krku, tváre, spodiny ústnej dutiny a aj jazyka. Preto na uvoľnenie nestačí len vytiahnutie jazyka o čo sa veľmi často snažia aj zdravotnícki pracovníci, ale pomôže jedine záklon hlavy, ktorý obnoví napätie ochabnutého svalstva v tvárovej a krčnej oblasti a spriechodní dýchacie cesty.

 

Privolanie pomoci je poskytnutie pomoci

Neviem prečo si väčšina ľudí myslí, že voľbou čísla 112 (155) a oznámením, že niekde niekto leží poskytuje prvú pomoc. Ak je postihnutý skutočne chorý, počas telefonátu vydýchne naposledy. A ak mu nič nie je, odíde z miesta v čase medzi ukončením telefonátu a príchodom záchranky. Posádka letí k bezvedomiu a po príchode sa dozvie od svedkov, že „bezvedomie" vstalo a odišlo. Alebo ak telefonuje šofér automobilu, operátor v snahe upresniť situáciu sa dozvie, že dotyčný nahlasovateľ je už v susednom okrese. Výsledkom telefonovania namiesto poskytnutia prvej pomoci pri stavoch ohrozenia života je smrť, pri ostatných stavoch zbytočný výjazd a zneužitie.

 

3. Mýty, kde je postup je patofyziologický nezmyselný

Niečo medzi zuby pri epileptickom záchvate

Azda máloktoré poškodenie organizmu sa tak výrazne démonizuje ako pohryzenie jazyka pri epileptickom záchvate s kŕčmi. Ešte som nevidel a nečítal, že by bolo treba jazyk chirurgicky ošetrovať, ale už som videl poranenia úst a odhryznutý prst, ktoré by nemuseli byť, keby počas kŕčov „záchrancovia" nestrkali postihnutému medzi zuby skrutkovač, obušok, kombinované kliešte, nôž a iné maškrty. Kŕč žuvacieho svalstva vzniká v momente pádu na zem, čiže ešte predtým ako si ktokoľvek uvedomí, že začína epileptický záchvat. Odporúčať strkať ochranu medzi zuby môže len zdravotník, ktorý nepochopil mechanizmus epilepsie a ním nesprávne a škodlivo poučený laik.

 

Alkohol - diuretiká, kofeín, cukríky

Vynájdenie prostriedku na zníženie hladiny alkoholu v krvi je zbožným želaním generácií opilcov a vodičov. Pokiaľ ho nemáme, občas dúfame, že by to mohol byť kofeín (káva s citrónovou šťavou a lyžičkou soli sa zvlášť odporúča), diuretiká alebo istý druh cukríkov. Zázraky sa nekonajú a skutočne žiadny prostriedok - okrem vlastného metabolizmu - neznižuje alkoholémiu. Ešte tak ovocný cukor urýchľuje metabolizmus alkoholu asi o 25 %. Je to skutočne veľmi účinné, pretože spracovanie litra vína potom netrvá 14,3, ale len 10,8 hodín. Tento výrazný efekt vznikne, ak počas celovečerného pitia vína zjem aspoň kilo sladkých hrušiek a keď chcem byť ráno čistý, stihnem toto všetko do deviatej večer.

 

Na mýty s protijedom

Kombináciou prvej pomoci podľa týchto mýtov a náhleho stavu je trvalé poškodenie, alebo smrť, dobrý pocit „záchrancu" a úžas, alebo priam zúfalstvo posádky záchrannej služby zároveň. Koktail z týchto ingrediencií sa používa často a v nadmernom množstve. Antidótom, protijedom by mohol byť kurz základnej prvej pomoci v trvaní ôsmich až 12 hodín. Inštruktorom však musí byť človek, ktorý prvú pomoc denne poskytuje, nie teoretik, ktorý si ju prečítal v príručke prvej pomoci z čias Martina Kukučína (alias MUDr. Mateja Bencúra) a v živote nevidel na vlastné oči väčší úraz ako zadretú triesku.