hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

 

RUBRIKA ONKOLOGICKÉ OCHORENIA

Na Slovensku sa rakovina prsníka týka každej desiatej ženy

 

Odborníci odhadujú, že na Slovensku pribudne ročne okolo 3 300 nových pacientiek. Približne piatim až šiestim percentám z nich odhalia ochorenie až priamo v metastatickom štádiu.

 

Tretine pacientiek, ktorým rakovinu zistili zavčasu a podarilo sa im ju poraziť, sa po čase ochorenie opäť vráti, tentoraz však až v podobe metastatického štádia. Metastatická rakovina prsníka sa síce nedá vyliečiť, dá sa však liečiť. Vďaka správnej liečbe vieme toto ochorenie aj v štvrtom štádiu dostať pod kontrolu - zastaviť rast, uľaviť od príznakov a pomôcť ženám žiť lepší, kvalitnejší život. Jednotkou nádeje pre tieto pacientky je čas, kým sa ich ochorenie nezhorší. V priemere prežívajú ženy s rakovinou prsníka v metastatickom štádiu tri až päť rokov. Veľa ich však s touto chorobou žije dlhšie. Zaslúžia si žiť kvalitne a plnohodnotne.

„Rakovina prsníka je najčastejšie onkologické ochorenie žien," hovorí klinická onkologička Silvia Jurišová z Národného onkologického ústavu. „Je to systémové ochorenie a vďaka pokročilým zobrazovacím a diagnostickým metodikám sa veľká časť zhubných nádorov diagnostikuje včas, kedy je aj veľká nádej na vyliečenie, čo sa týka asi dvoch tretín pacientiek."

 

ČO SÚ METASTÁZY?

Sú to zhubné nádory, ktoré dokázali odolať liečbe, oddelili sa od svojho materského nádoru, ktorým celé ochorenie začalo, a ďalej v tele rastú, len na inom mieste. „Rozšírili sa krvnou a lymfatickou cestou do tzv. druhotných ložísk, ktorým hovoríme metastázy," hovorí doktorka Jurišová. Ide o rovnaký druh rakovinových buniek ako v materskom nádore. Teda, aj keď sú metastázy na pľúcach či pečeni, stále ide o rakovinu prsníka a nie o rakovinu pľúc či pečene. Sú nevyspytateľné, môžu sa objaviť niekoľko mesiacov, ale aj niekoľko rokov po objavení materského nádoru. Stáva sa tiež, i keď ojedinele, že ich odhalia skôr, ako materský nádor. Metastázy môžu pre pacientku znamenať to najhoršie, obzvlášť keď začnú ovplyvňovať tie najzákladnejšie funkcie tela. Ide o chronické ochorenie, ktoré sa podľa onkologičky nedá považovať za úplne vyliečiteľné, hoci vďaka novým liečebným možnostiam sa šanca prežiť  kvalitnejší život bez vysiľujúcich príznakov čo najdlhšie.

 

AKO SA PRÍDE NA RAKOVINU PRSNÍKA?

Približne 30 % pacientiek, ktorým sa podarilo vyhrať boj s rakovinou, pretože na ňu prišli včas, sa po čase ochorenie opäť vráti, a to v podobe práve metastatického štádia. Kľúčom k odhaleniu metastáz nie je nič iné ako pravidelné kontroly u lekára, a to najmä u žien, ktoré rakovinu prsníka majú, alebo už boj s ňou vyhrali. Aby sa liečba podarila, musí sa najskôr zistiť typ rakoviny, a to vďaka hormonálnym receptorom (HR) a HER2 receptorom. Tie dokážu ovplyvniť nielen liečbu, ale aj vyhliadky žien na lepšiu budúcnosť.

 

BOJ S RAKOVINOU PRSNÍKA S HR RECEPTORMI

Poznáme dva druhy HR - estrogénový receptor (ER) a progesterónový receptor (PR). Takýto receptor na povrchu nádorovej bunky je veľkým pomocníkom pre hormóny, ktoré by bez neho nedokázali vykonať svoju prácu. Keď na nádorovej bunke funguje takáto spolupráca, hovoríme o nádore živenom hormónmi, teda o HR pozitívnom nádore (HR +). Pri tomto type rakoviny prsníka potrebujeme buď znížiť hladinu hormónov, alebo stopnúť ich pomocníka hormonálnou liečbou. Ak hormonálne receptory (HR -) nie sú na rakovinovej bunke, hormonálna liečba nepomôže. Takéto nádory prsníka rastú rýchlejšie a častejšie si hľadajú práve ženy pred menopauzou. „Je to veľmi komfortná tabletková liečba, ktorú pacientky veľmi dobre znášajú. Časom však môže dôjsť k vytvoreniu rezistencie na liečbu, ktorá potom prestane zaberať. Preto sa do klinickej praxe v protinádorovej terapii zaraďujú aj nové preparáty, ktorými sa snažíme odolnosť nádorových buniek voči hormonálnej liečbe prelomiť a oddialiť chemoterapiu. Hormonálna liečba je určená pre pacientky, ktorým rakovina nezasiahla životne dôležité orgány, ako sú pečeň či pľúca a majú nádorové bunky v kostiach či lymfatických uzlinách. Pacientky s väčšou náložou ochorenia sú kandidátkami pre chemoterapiu, čo je pre pacientky väčšou záťažou. Chemoterapia necieli iba na choré bunky, ale aj na zdravé, najmä tie, ktoré majú tendenciu sa rýchlo obnovovať, ako bunky kože, vlasových folikulov či sliznice žalúdka, a z toho plynú potom aj nežiaduce účinky v podobe vypadávania vlasov či žalúdočnej nevoľnosti. Čo má veľký vplyv na kvalitu života a psychiku všeobecne," vysvetľuje klinická onkologička.

HORMONÁLNA LIEČBA

Najčastejšie sa používa po operáciách, aby už bolo trápeniu s rakovinou koniec a podobný scenár sa nezopakoval. Môže sa však využívať aj pri pokročilejších, teda metastatických štádiách rakoviny. Hormóny totiž vďaka hormonálnym receptorom, ktoré sú na povrchu rakovinovej bunky (sú ER pozitívne), pomáhajú takejto bunke rásť. A sú to práve lieky, ktoré dokážu dať červenú ďalšiemu vytváraniu týchto hormónov (zabránia enzýmom, aby tvorili takéto hormóny, alebo zastavia prácu vaječníkov), alebo stopnú receptory, bez ktorých hormóny strácajú svoju moc.

CHIRURGICKÁ LIEČBA

Chirurgická liečba je síce najstaršia, no zároveň aj najúčinnejšia v boji s rakovinou prsníka. Väčšina žien s týmto ochorením sa jej nevyhne. Do akej miery bude potrebné zasiahnuť do tela ženy počas operácie, závisí od štádia ochorenia, ako aj od samotného nádoru či nádorov. Operácia má ženy týchto neželaných spoločníkov úplne zbaviť. Pred operáciou môže lekár odporučiť pacientke chemoterapiu alebo hormonálnu liečbu, aby sa nádor zmenšil a išiel ľahšie chirurgicky odstrániť.

RADIAČNÁ TERAPIA

Ide o ožarovanie rakovinových buniek a často nastupuje po operáciách prsníka, aby sa dal ochoreniu jasný signál, že o jeho návrat nikto nestojí. Poznáme externé a vnútorné ožarovanie, ktoré je alternatívou tomu externému. Externé ožarovanie je podobné röntgenu, len je silnejšie. Nie je to nič bolestivé a za pár minút je po všetkom.

CHEMOTERAPIA

Oslabuje a zabíja rakovinové bunky, pričom najväčšiu moc má, ak sa použije s inými typmi liečby. Pri pokročilejších štádiách choroby sa chemoterapiou snažíme zbaviť čo možno najväčšieho počtu rakovinových buniek. Môže sa podávať injekciou do žily, ale vo forme  tabletky.

CIELENÁ BIOLOGICKÁ LIEČBA

Či je žena vhodnou kandidátkou na tento typ liečby, závisí od typu rakoviny prsníka, toho, ako sa už stihla rakovina rozšíriť a tiež liečby, ktorú užívala. Dokáže pôsobiť rôznymi cestami: zabraňuje rastu a deleniu rakovinových buniek, alebo podporuje imunitu k útokom na rakovinové bunky. Biologická liečba sa podáva injekčne do žily, podkožne alebo ako tabletka.

Na to, čo človek prežíva, sa často zabúda

doc. PhDr. Laura Janáčková, CSc, psychologička a sexuologička

„Pri liečbe rakoviny, a špeciálne rakoviny prsníka, ktorá sa dotýka podstaty ženstva je psychika pacientky veľmi dôležitá. Veľmi často sa stáva, že lekár lieči telo pacienta, ale neraz sa zabúda na to, čo pacient prežíva. Človek predsa nie je stroj, musí byť dostatočne silný, aby to všetko zvládol. A pri takomto ochorení je naozaj čo zvládať. Väčšinou nás totiž rakovina zasiahne nepripravených v plnom prúde života a zvyčajne zažije človek riadny šok, pretože bol doteraz presvedčený, že je nedotknuteľný a takáto choroba sa ho netýka. Prvé, čím nás rakovina zasiahne je strašný strach, neskôr aj vtedy, ak dobre reagujeme na liečbu. Je to tak jednoducho preto, že slovo rakovina máme spojené zvyčajne s niečím fatálnym, strach zo smrti. Aj napriek tomu, že si racionálne zdôvodníme, že medicína má pre nás riešenie v podobe modernej liečby, strach aj napriek tomu pretrváva. Psychológ môže pomôcť práve v tom, že dokáže zmierniť strach. A nielen zo smrti, ale aj zo samoty z opustenosti, bolesti a utrpenia. Pri ženách s rakovinou prsníka má na ich psychiku veľký vplyv znížené sebavedomie. V dôsledku chemoterapie je logické, že im vypadnú vlasy, riasy i obočie. Keď sa zasa lieči hormonálne, mení sa zasa jej tvár či telo. Znížené sebavedomie a strata ženskosti, ktorú pacientky s rakovinou prsníka často pociťujú ovplyvňuje aj ženin  partnerský vzťah. Problémom je, že ženino okolie často nevie, ako na ochorenie reagovať. A snaží sa možno, v snahe pacientku povzbudiť, niekedy aj rakovinu prehliadať, vytesniť ju. Ono to však nejde. Rakovina zasiahne nielen pacientku samotnú, ale aj ostatných členov rodiny, manžela a deti. Aj preto je dôležité správne komunikovať o chorobe, aj s deťmi. Pretože ak zlyhá komunikácia, môže sa stať, že deti zbytočne prežijú viac strachu. Zvyčajne v tomto období prežívajú pacientky aj zmenu hodnotového rebríčka, kedy diferencujú, čo je pre ne dôležité a čo menej. Hovoriť však treba aj o sexualite, pretože tá je súčasťou kvalitného partnerstva a stále ostáva v súvislosti s rakovinou akýmsi tabu. Stáva sa, že ak má žena krátkodobý vzťah, tak v krízovej situácii sa jej partnerstvo rozpadne. Ak má dobre vybraného partnera, ktorý ju podporí, má v živote šťastie. Ale o vzťah sa treba starať, treba ho rozvíjať a aj o takom probléme ako je rakovina, komunikovať. Napríklad aj o tom, že ženy s rakovinou strácajú chuť na sexuálny život. Napriek tomu, že ich sexualita je zasiahnutá, aj tak chcú predsa cítiť lásku, blízkosť, intimitu."

 

Viac sa dozviete na Amazonky.sk