hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

 

RUBRIKA NEPOČUJÚCE DIEŤA

Na svete je nový portál NepočujúceDieťa.sk

 

Rodičom detí s poruchou sluchu chýbajú dôležité informácie. Táto myšlienka stála pri zrode nového portálu, kde rodičia detí s poruchami sluchu nájdu rady, tipy či užitočné návody ako svoje dieťa vzdelávať a stimulovať, aby mohlo rásť ako úplne normálne dieťa.

 

Na Slovensku príde ročne na svet približne 200 detí so sluchovým postihnutím a až 95percent z nich sa narodí počujúcim rodičom. Tí sa neraz ocitnú nielen v šoku, ale aj v istom druhu informačného chaosu, pretože sa stretávajú s protichodnými informáciami, a často ani nevedia na koho sa obrátiť.Pomôcť by malnový portál NepocujuceDieta.sk, ktorý umožní rodičom detí so sluchovou poruchou zorientovať sa v pre nich neznámom svete. Portál bude slúžiť nielen ako zdroj informácií, ale bude mať aj komunitný charakter, kde si rodičia a odborníci budú môcť vymieňať skúsenosti a vzájomne si odovzdávať  rady.

Aby počujúci rozumeli Nepočujúcim

"Na Slovensku stagnuje raná starostlivosť o deti so sluchovou poruchou, pritom raný vek rozhoduje o zvyšku ich života. Chceme zlepšiť informovanosť rodičov a umožniť im pomáhať si navzájom ako komunita. Náš portál nemá byť len jednostranný informačný nástroj, ponúka aj diskusné fóra a blogy, ktoré rodičom umožnia nielen dostať sa k novým informáciám, ale, keď sa v problematike zorientujú, posielať ich ďalej, obohatené o vlastnú skúsenosť. Spolu pre deti so sluchovou poruchou urobíme viac," skonštatoval František Majtán z OZ NepocujuceDieta.sk, ktorý nový portál založil aj so svojou manželkou Ľubkou. Manželov Majtánovcov motivovali vlastné skúsenosti, keďže sami sú rodičmi dieťaťa s ťažkou sluchovou poruchou. „Ak má totiž dieťa naozaj využiť svoj potenciál, musíme mu s jeho poruchou pomôcť veľmi skoro, ideálne od ranného veku. Dokonca aj z odborných kruhov sa rodičom takýchto detí dostávajú informácie, ktoré sú neraz zastarané a prekonané. Bola by škoda, aby sme skúsenosti, ktorými sme si spolu s manželkou a naším synom prešli, neposunuli ďalej. V budúcnosti by sme chceli, aby takýto alebo podobný portál využívali aj rodičia iných detí, ktoré majú možno podobné problémy, a ktorí by si takýmto spôsobom mohli pomôcť."

 

Dobrá krajina

Občianske združenie zároveň v spolupráci s Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis, ktorý komunitu nepočujúcich dlhodobo podporuje, spúšťa verejnú zbierku na portáli DobraKrajina.sk.Jejcieľom je vyzbierať peniaze na Prvé detské audiocentrumprof. Janky Jakubíkovej, CSc. na Slovensku v bratislavskej Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou.

„Detské audiocentrum na Slovensku akútne chýba. Vieme o tom, žemnohí rodičia v súčasnosticestujú so svojimi deťmi na vyšetrenie do Brna či Prahy. Chýbajú nám odborníci, technické vybavenie. Ide pritom o veľmi dôležitú vec -malé deti s poruchou sluchu, ktoré dostanú potrebnú diagnosticko-liečebnú starostlivosť dostatočne skoro, majú lepší základ pre plnohodnotný život."uviedla MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH, prednostka kliniky ORL z Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave.

Na to, aby sa detské audiocentrum podarilo vybudovať, je potrebné získať aj podporu verejnosti, čo je cieľom spustenej verejnej zbierky. „Veríme, že všetci chceme žiť v dobrej krajine. Tí, ktorí chcú pomôcť, môžu na potrebné prístroje prispieť zaslaním SMS v hodnote 5 eur na číslo 834 alebo ľubovoľným darompriamo cez darcovský portál DobraKrajina.sk," skonštatovala Anna Podlesná z Nadácie Pontis.

 

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis

Nepočujúcim pomáha už trinásť rokov. Realizuje programy, ktoré im uľahčujú život alebo majú napomôcť systémovým zmenám, ako je napríklad program mobilný pedagóg, pretože ich víziou je krajina, v ktorej počujúci rozumejú nepočujúcim.

 

Mobilný pedagóg

Portál NepocujuceDieta.sk nadväzuje na aktivity programu Mobilný pedagóg, ktorý vznikol v roku 2012 s podporou Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Jeho cieľom je pomôcť rodinám so sluchovo postihnutým dieťaťom, poskytnúť im potrebné informácie, naučiť ich ako sa venovať dieťaťu a integrovať ho do spoločnosti.„Spustenie portálu NepočujúceDieťa.sk je pre mňa istým spôsobom splnenie sna. Keďže sme už od roku 2012 rozmýšľali, ako pomôcť nepočujúcim, je prirodzené, že sa portál stal súčasťou aktivít, ktoré podporuje Telekom prostredníctvom Nadácie Pontis. Ak chceme zmeniť podmienky a šance takýchto detí na normálny život, musíme im dať možnosť rozvíjať sa už v rannom veku a teda pomôcť im ich poruchu liečiť a pripraviť im úplne iný svet," hovorí Tatiana Švrčková z Telekomu. Mobilní špecialisti navštevujú rodiny dvakrát mesačne priamo doma. Ideo istú formu špeciálnopedagogickej starostlivosti. „Špeciálni pedagógovia, logopédi či psychológovia pomáhajú rodičom a učia ich ako pracovať s takýmto dieťaťom, aby sa rozvíjala jeho reč. Keďže rozvoj reči veľmi úzko súvisí s rozvojom intelektu, je veľmi dôležité aby sa rozvíjala prirodzene. Ak sa oneskorí, po treťom roku veku dieťaťa už zameškané nemožno len tak ľahko dobehnúť," dopĺňa Tatiana Švrčková. Špeciálni pedagógovia formou hry rozvíjajú sluchové, komunikačné, motorické a intelektuálne zručnosti dieťaťa. Cieľom je, aby rodina fungovala samostatne a aby rodičia vedeli pôsobiť na rozvoj dieťaťa aj bez podpory odborníka. Počas trochročníkov programom úspešne prešlo spolu 93 rodín.

„Starostlivosť v rodine je oveľa efektívnejšia, účinnejšia a dieťatko sa rozvíja oveľa rýchlejšie v porovnaní s ambulantnou starostlivosťou. Dieťa i rodičia sa cítia oveľa pohodlnejšie, odpadá stres z čakania a neznámeho prostredia, aj mobilný pedagóg môže lepšie pochopiť potreby dieťaťa a viac mu pomôcť," hovorí PaedDr. Martina Rzymanová, špeciálna pedagogička, ktorá sa zapojila do programu Mobilný pedagóg.„Zatiaľ program využívajú len rodiny, ktoré sú v programe Mobilný pedagóg. Takáto starostlivosť by mala byť prístupná všetkým deťom, ako je štandardom vo všetkých okolitých krajinách. Za všetkým sú, samozrejme peniaze. Ale nevyužiť možnosť v tomto prípade je veľmi krátkozraké, pretože finančné prostriedky investované do rozvoja detí, im v budúcnosti umožnia žiť nezávislý život bez  invalidizácie a sociálnej odkázanosti."

(red)