hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

RUBRIKA PSYCHICKÉ ZDRAVIE

 

Nemusíte len prežívať, žite svoj život!

 

 

Tému prináša Servier +logo

 

 

Stretli ste sa už s pojmom anhedónia? Pochádza z gréčtiny a je spojením záporu „an" a slova „hédóné", čo značí radosť. Ide o stratu schopnosti tešiť sa, nemožnosť získať potešenie z príjemných zážitkov.

 

„Anhedóniou nazývame jeden z hlavných a závažných príznakov depresie, teda neschopnosť prežívať radosť. Človeku chýba motivácia k pracovným, ale aj príjemným aktivitám, a život sa mu mení akoby na automatické prežívanie. Nie je schopný tešiť sa z duševných či fyzických pôžitkov, nedokáže prežívať pozitívne pocity, ale ani negatívne emócie a cítiť zadosťučinenie z príjemných udalostí. Skrátka, nedokáže si užívať život a skutočne žiť," hovorí psychiater MUDr. Branislav Moťovský, PhD., z Fakultnej nemocnice v Trenčíne. Tento symptóm sa často podceňuje, o to viac však pacientovi zasahuje do vzťahov s okolím, rodinou, priateľmi. Pacient sa cíti nepochopený a často sa úplne izoluje. Súčasná moderná antidepresívna liečba vie pomôcť už aj pacientom s anhedóniou.

 

 

DO PLOCHY

Psychické ochorenia a poruchy sú epidémiou dnešnej doby. Ľudí, ktorí nimi trpia, stále pribúda. Naše duševné zdravie ohrozuje stres, rýchly životný štýl, prepracovanosť, náročné vzťahy v rodinách, sociálna neistota i nevyriešené traumy z minulosti. Máme pocit, že psychohygiena s dostatkom spánku a aktívneho odpočinku je luxus. Depresia spojená s úzkosťou či iným prejavmi narušenia psychiky, ľudí často prekvapí. Mnohí majú pocit, že „im sa to nikdy nemôže stať" a depresiu pokladajú za prejav slabosti alebo za vlastné osobné zlyhanie. Depresia však môže postihnúť každého v každom veku a životnom období. Často vypukne bez zjavnej, náhlej príčiny a pôvod ochorenia sa mnohokrát nedá zistiť. Choroba môže človeka ochromiť na dlhé týždne až mesiace, zbaviť ho schopnosti pracovať, zúčastňovať sa na chode rodiny, či udržiavať kontakty s priateľmi.

 

 

Najčastejšia duševná porucha

 

Depresia je psychická porucha, ktorá sa dnes už dá veľmi dobre liečiť. „Je to jedna z  najzávažnejších a najčastejšie sa vyskytujúcich duševných porúch," hovorí MUDr. Marek Zelman, z Psychiatrickej ambulancie v Nemocnici s poliklinikou v Brezne. „Je to ochorenie, ktoré vzniká na podklade neurochemických zmien v mozgu a môže, no nemusí súvisieť so životnými udalosťami. Hlavnými príznakmi depresie sú skleslá nálada, strata energie či zvýšená unaviteľnosť. Jedným z príznakov však môže byť aj chorobne podmienená chýbajúca schopnosť prežívať príjemné aktivity či strata záujmu o ne. Práve vtedy hovoríme o adhedónii."

 

Mnoho pacientov sa však, žiaľ, nelieči či nevyhľadá lekára včas. Toto ochorenie môže postihnúť každého v každom veku a životnom období. Často vypukne bez zjavnej, náhlej príčiny a jeho pôvod sa mnohokrát nedá zistiť. Predpokladá sa, že do roku 2020 bude depresii patriť druhá priečka v rebríčku najčastejších príčin úmrtí vo svete, a to hneď po ischemickej chorobe srdca. S ťažkou depresiou má skúsenosť až 17 percent ľudí. Podľa rôznych údajov sa niekedy v živote vyskytla v 9 až 26 percentách prípadov žien a v prípade mužov v 5 až 12 percentách. Prvá depresia sa obyčajne objavuje okolo 40. roku života, nie je to však pravidlo. Takzvaná veľká depresívna porucha je vôbec najčastejšou príčinou samovrážd spomedzi všetkých psychických ochorení. Nediagnostikovaná a neliečená depresia sa môže vážne zhoršovať. Môže viesť až k samovražde alebo spôsobovať človeku dlhoročné utrpenie.

 

 

Keď stratíme schopnosť tešiť sa

Anhedónia býva neraz prvým signálom depresie. Často tiež pretrváva aj po odznení depresívnej epizódy a sťažuje pacientom návrat k bežnému životu. Tento príznak sa v minulosti zaznával. V popredí boli iné, ľahko identifikovateľné príznaky ako zlá nálada, nesústredenosť, únava, poruchy príjmu potravy a spánku, či samovražedné myšlienky. Dnes však anhedóniu vnímame ako vážnu súčasť depresie. Až 37 percent pacientov, ktorí trpia depresiou, prežíva aj klinicky významnú anhedóniu. Doterajšie antidepresíva zaberali na prejavy anhedónie len obmedzene.

Pri vhodnej terapii depresívna epizóda odznie a človek sa môže pomaly a pozvoľna vrátiť k svojim pôvodným aktivitám. Stále však musí dbať na dostatok odpočinku a rozloženie svojich duševných síl, aby sa ochorenie nevrátilo.

Pacientom často komplikuje návrat k bežnému životu práve anhedónia, ako jeden zo základných príznakov depresie. Žiaľ, anhedónia často býva prvým signálom depresie a často tiež pretrváva aj po odznení depresívnej epizódy. Pre zotavujúcu sa psychiku človeka je tento stav ďalšou náročnou skúškou. Pacienti sami seba opisujú ako stroje. Žijú mechanicky, nedokážu sa tešiť ani plakať, nevedia precítiť emócie. Cítia sa plochí, prázdni a to ich môže uvrhnúť späť do depresie. Nová liečba depresie s prípravkom obsahujúcim agomelatín však ako prvá pomáha odstrániť aj anhedóniu a vracia ľudí späť do skutočného života. Aj s jeho farbami, smiechom, pôžitkom z dobrého jedla, športu, sexu, vydarenej práce, zábavy s priateľmi.

 

Nejde to, nedá sa vyjsť z dverí von

Podobnú skúsenosť mala aj dnes už usmievavá a energická Martina. „Keď som študovala na vysokej škole, diagnostikovali mi panickú poruchu spojenú s depresiou. Dovtedy som sa považovala za pomerne pozitívneho človeka, ale zrazu som nedokázala ani ísť do školy, šoférovať, aj dva dni som vedela preležať v posteli. Rodičia ma volali spiaca Ruženka. Človek by aj chcel ísť von, medzi ľudí, ale jednoducho to nejde, nedá sa vyjsť z dverí von. Vaše ja vám hovorí, že niečo chcete, ale súčasne vás nepustí, jednoducho to nedokážete. Nemáte silu, motiváciu, energiu. Nieto, aby ste ešte mysleli na budúcnosť. Bývala som vtedy u rodičov a práve rodičia mi veľmi pomohli. Skontaktovali sa s psychiatrom a doslova ma k nemu odviezli. Následky toho, čo sa stalo, v mojom prípade už pred desiatimi rokmi, pociťujem ešte aj dnes: práve preto, že som stratila kontakty s ľuďmi, priateľmi."

 

 

DO PLOCHY

Anhedónia nie je samostatná psychiatrická diagnóza, je to významný symptóm depresie.

Prirodzená nechuť do niečoho alebo nezáujem o niečo nie je anhedónia. Zistilo sa, že anhedónia súvisí s nedostatkom dopamínu, noradrenalínu a niektorých ďalších neurotransmiterov - chemických látok, ktoré prenášajú impulzy v mozgu. Dopamín hrá hlavnú úlohu pri pocitoch spojených s prežívaním, motiváciou a pocitom odmeny. Noradrenalín sa zase viac spája s aktivitou. Viaceré neurologické ochorenia, ktoré sa vyznačujú nedostatkom dopamínu, sa preto spájajú aj s anhedóniou.

Anhedónia sa dá liečiť. Vyhľadajte odborníka

Podľa doktora Zelmana je depresia dlhotrvajúce ochorenie neraz spojené s dlhodobou práceneschopnosťou či dokonca invalidizáciou. „Včasná diagnostika a liečba znižujú rizuká dlhodobých dôsledkov depresie, ako psychické utrpenie človeka, strata práceschopnosti, či dokonca riziko samovrážd. Ľudia s depresiou majú toto riziko až 20-krát vyššie v porovnaní s bežnou populáciou," vysvetľuje psychiater.

„Dôsledky neliečenej depresie a anhedónie, sa okrem straty schopnosti tešiť sa zo života, pretavujú aj do vzťahov jedinca s najbližším okolím. Človek nemá záujem o čas strávený s rodinou, priateľmi, redukuje svoje spoločné aktivity, jeho vzťahy sa rozpadajú. Zamestnanie tiež vykonáva s veľkým nezáujmom až odporom, musí sa veľmi premáhať, nie je schopný kreatívne a rýchlo riešiť problémy. Pokles pracovných ambícií neraz vyústi do problémov v zamestnaní, zníženia pracovného príjmu či dokonca straty zamestnania," uzatvára doktor Moťovský.

(red)