hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

RUBRIKA OBEZITOLÓGIA

Nikdy viac tučibombou a maxižrútom alebo o tom, ako sme vnútorne nastavení

PhDr. Mariana RAČKOVÁ, PhD.
Technická univerzita v Košiciach
Centrum poradenských a protidrogových služieb,
doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD., Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, LF UPJŠ, Košice

 

Kto by nechcel byť spokojný a obdivovaný? Fyzicky atraktívny a akceptovaný okolím v plnej miere? Šťastný a zdravý v ktoromkoľvek období života? A navyše - s takou hmotnosťou a takými telesnými proporciami, ktoré pritiahnu pozornosť každého?

Dosiahnuť uvedený ideál je pre mnohých iba utópiou. V populácii je len málo „vyvolených", ktorí môžu konštatovať, že majú primeranú postavu a telesnú váhu, zodpovedajúcu ich výške, veku, pohlaviu, či zastávanej pracovnej pozícii. Externé prostredie a dedičnosť môžu byť jedným z „vinníkov" prebytočných kilogramov, no skutočné príčiny neraz väzia v nás samotných. Pozitívny subjektívny obraz seba, v kontexte redukcie objektívne existujúcej nadváhy je témou, ktorej venujú pozornosť aj samotní psychológovia.

 

Všetko je to v hlave

Ešte v minulom storočí americký psychológ A. Maslow v jednom svojom experimente požiadal pokusné osoby, aby si v duchu predstavili katastrofickú situáciu, že práve vyhoreli vo svojom dome, pričom sa im znetvorila tvár a stratili niekoho zo svojich najbližších. Po ukončení tohto jednoduchého cvičenia boli experimentujúci oveľa spokojnejší so sebou a svojím životom.

Pocity vnútornej spokojnosti či naopak nespokojnosti významne ovplyvňujú náš život. Vplývajú na celkovú kvalitu života a v neposlednom rade aj na zdravie a telesnú hmotnosť. Skúsenosti potvrdzujú, že pri prežívaní pohody, spokojnosti a celkovej harmónie sa nám okolitý svet javí jednoduchšie zvládnuteľný, čitateľnejší, ústretovejší. Aj samotný človek sa akosi cíti lepšie. Flexibilnejšie sa rozhoduje, fyzicky naozaj lepšie vyzerá, je výkonnejší, tvorivejší, atraktívnejší pre druhé pohlavie. Ako si však takýto vysnívaný stav duše vytvoriť a natrvalo udržať?

 

Rada prvá

  • Nepovažujte sa za „stred vesmíru"

Mnoho ľudí s problémom nadváhy trpí nekonečnými sugestívnymi myšlienkami na to, že všetci v okolí vidia len ich nedostatky (teda ich neprimerané proporcie, málo atraktívne formy, „hory" tuku...). Sú úplne pohltení uvedenými ideami a nedokážu sa naplno realizovať, ani utvárať vzťahy s inými. Upadnú do depresie alebo sebaľútosti. Akoby ich šťastie a hodnota záviseli od toho, ako ich vidia a majú radi iní. Sústreďujú sa na to, čo si o nich hovorí okolie, zabúdajú na vlastné hodnoty a zmysel života.

Rada druhá

  • Myslite pozitívne - zastavte nekonečný prúd negatívnych, znehodnocujúcich myšlienok

Smútok a nekonečné horekovanie, ako aj častý príliv pochybností a myšlienok typu: „vyzerám hrozne", „nestojím za nič, ľudia ma nemajú radi", „nikto si ma neváži", „všetci sa mi smejú"... možno zastaviť prostredníctvom jednoduchých techník nasledovne:

Ø  robte si záznamy, píšte si denník (vyhodnocujte + a -)

Ø  znehodnocujúce výroky pretransformujte do pozitívnych výpovedí

Ø  pozitívne reagujte (začnite nielen so zmenou myslenia, ale začnite aj pozitívne konať, napr. urobte dobrý skutok, zložte niekomu poklonu)

Ø  využívajte silu úsmevu - „úsmev je okno do duše", naučte sa viac usmievať (aj vtedy, keď nemáte dobrú náladu)

Ø  preformulujte svoje výroky vždy, keď je to možné, využite techniku prerámovania, tzv. framingu - pomôže vám to ináč sa psychicky nastaviť, prípadne neutralizovať negatívne emočné prežívanie (posúďte, ktorý výrok znie lepšie: „na svoju váhu som malý a bachratý", oproti výroku: „na svoju výšku mám vyššiu telesnú hmotnosť".

Rada tretia

  • Dokážte povedať „nie"

Vo výbave zdravo sa presadzujúcej osobnosti nesmie chýbať sociálna spôsobilosť povedať „NIE". Je to základné ľudské právo rozhodovať o sebe a za seba. V dnešnom „uponáhľanom spôsobe života" je stále celý rad tých, ktorí tomu, „čo" konzumujú, venujú minimálnu pozornosť a nedokážu ani odmietať nezdravé jedlo (nehovoriac už o množstve a kvalite prijímaných pokrmov). Ľudia so sklonom k obezite jedia aj vtedy, keď nepociťujú hlad. Nechávajú sa vyprovokovať rôznymi podnetmi, akými sú chuť, vôňa, druhý človek, spoločenská príležitosť. Aj nevyriešené psychické problémy obéznym jedincom spôsobujú, že siahajú po jedle napr. v stave úzkosti, podráždenosti, únavy, hnevu, osamelosti, neistoty či sebanenávisti. Jedlo tu pôsobí ako sedatívum alebo anxiolytikum (tuková vrstva je akási obrana duše) a  odmena.

Rada štvrtá

  • Porovnávajte sa s inými (porovnávajte sa s menej šťastnými, menej dokonalými, chorými), premeňte svoj nedostatok na prednosť

Človek je hodnota sám o sebe. Každý z nás má celý rad pozitívnych vlastností, ktoré významne dokresľujú náš pozitívny obraz, no na druhej strane máme aj množstvo negatív. Funguje bipolarita, podobne ako: deň - noc, čierna - biela, chudý - tučný. Z pohľadu psychológie je dôležité, aby sme dokázali svoje nedostatky premeniť na prednosti a ťažiť z nich v každej príhodnej situácii. A. Maslow raz uviedol, že ak chceme naozaj pochopiť to, ako sme na tom a o čom je skutočný život človeka, tak by sme mali navštíviť chorých v nemocnici (tam si uvedomíme, že také samozrejmosti, ako je chôdza bez pomoci iných, či spokojný spánok sú pre mnohých veľkými nesplnenými želaniami).

 

„S nadváhou sa dá popasovať. V telocvični, v kuchyni, ale aj vo svojom vnútri."


Rada piata

  • Stanovte si reálne ciele - záleží na vašej voľbe a osobnej zodpovednosti

Všetci sme neustále konfrontovaní voľbou a rozhodovaním. Je len na nás, ako sa rozhodneme, čo si vyberieme. Príliš vysoké a nereálne očakávania vedú k neúspechu a navodzujú zbytočnú frustráciu. V prípade redukcie telesnej hmotnosti je skutočne dôležité vytýčiť si reálne splniteľné ciele a vyhnúť sa extrémnym snahám (dôležité je stanoviť si program redukcie nadváhy, pod dohľadom lekára vylúčiť primárnu biologickú etiológiu obezity, s ostatnými odborníkmi - dietológom, psychológom, či trénerom zvoliť spôsoby a cesty redukcie telesnej hmotnosti, časové trvanie, uvedomiť si retroaktívny vplyv „jojo" efektu).

V našich podmienkach nikomu nie je umožnené, aby dosiahol úplnú stopercentnú  trvalú spokojnosť s tým, aký je, a ako fyzicky vyzerá. V prípade obezity je potrebné stanovovať si reálne dosiahnuteľné ciele, porovnávať svoju životnú situáciu, životný osud s osudom druhých a minimalizovať svoj centrizmus, či na seba príliš zameraný kruh života. S nadváhou sa samozrejme dá „popasovať". V telocvični, v kuchyni, ale aj vo svojom vnútri. Preto nezabúdajte - „všetko je v našej hlave".