hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

 

RUBRIKA PALIATÍVNA STAROSTLIVOSŤ

Nové trendy v preventívnej starostlivosti o pokožku

 

Narušenie celistvosti pokožky je v prípade chronicky chorých a ležiacich pacientov veľmi častým problémom vyvolávajúcim celý rad nepríjemných a pre pacienta vysiľujúcich komplikácií, ako sú otvorené rany a s tým spojené riziko infekcie. Navyše, aj pre zdravotníckych pracovníkov je niekedy ťažké odlíšiť tlakový vred (dekubit) a poškodenie kože inkontinenčnou dermatitídou a maceráciou. V nastavení preventívnej starostlivosti o pokožku je správna diagnostika nevyhnutná a prispieva k vyššej kvalite života imobilných pacientov.

Ideálne je, ak sa prípravky, ktoré sa pri ošetrovaní precitlivenej pokožky používajú, dajú ľahko a komfortne aplikovať, sú odolné, dlhotrvácne a aj ekonomicky efektívne. Také sú aj prípravky z protektívneho radu produktov 3M CavilonTM vyvinuté na ochranu poškodenej kože alebo ako prevencia pred iritujúcim pôsobením, napríklad v dôsledku trenia. Prípravky vo forme spreju či krému sa však uplatnia aj ako prevencia pred iritáciou (dráždením) pokožky pri močovej či fekálnej inkontinencii, ako prevencia mikroporanení vznikajúcich na koži v dôsledku potreby fixácie či permanentného používania náplastí, napríklad v prípade pacientov s kolstómiou po operáciách na hrubom čreve. Dobré výsledky sa ukázali aj v ošetrovaní pacientov s vredmi predkolenia, ktorí sú alergickí na prípravky obsahujúce parabény a iné konzervačné látky. Sprej Cavilon sa využíva tiež v ochrane pokožky onkologických pacientov podstupujúcich rádioterapiu ako prevencia pred postradiačnou ulceráciou (tvorbou vredov) a aj ako ošetrujúci prípravok ožiarenej pokožky.

 

Mnohostranná bariéra vo forme spreju

Podráždenú alebo narušenú pokožku spoľahlivo ochráni 3M CavilonTM polymerický roztok v sprejovej forme. Bezprostredne po aplikácii na koži vytvára jednoliatu vrstvu ochranného filmu, ktorá je odolná voči vode. Prípravok nie je cytotoxický, neobsahuje alkohol ani iné dráždivé látky, je bezfarebný a prepúšťa kyslík aj vodné pary.  Je sterilný a môže sa používať rovnako na celistvú aj poškodenú pokožku.

Trvalá bariéra vďaka krému

Prípravok 3M CavilonTM je dostupný aj vo forme bariérového krému, ktorý zabezpečí dlhodobú ochranu pokožky pred poškodením telesnými tekutinami a pôsobí aj ako hydratujúci či emolientný prípravok. Ochrannú bariéru zabezpečuje 1,3-precentný dimethicon a akrylát térpolymér. Spoločné pôsobenie týchto substancií vytvorí na pokožke jemný dlhotrvácny ochranný film. Používa sa ako prevencia rôznych poranení celistvej iritovanej pokožky. Krém je vysoko koncentrovaný a zvyčajne sa nanáša v menších množstvách ako tradičné ochranné krémy. 3M CavilonTM krém, podobne ako rovnomenný prípravok v spreji, je odolný voči oteru aj voči vode, nevsiakne sa do bielizne či inkontinenčných pomôcok, takže ho netreba často nanášať.

Od prevencie trenia po ochranu pred postradiačným poškodením

Pri ošetrovaní pacientov na geriatrických oddeleniach, oddeleniach paliatívnej starostlivosti či na oddeleniach intenzívnej starostlivosti treba často riešiť problémy spôsobené trením pri bežnom ošetrovaním pacientov. Trenie a ďalšie faktory spôsobujú na koži mikroporanenia až hlboké lézie, predovšetkým v krížovej oblasti chrbtice. Dokonca sa pri dlhodobom sledovaní pacientov s preležaninami ukázalo, že faktor trenia môže mať na výskyt dekubitov väčší vplyv ako tlaková záťaž. Aj preto sa v ošetrovaní takýchto pacientov odporúča v záťažových lokalitách prevencia vo forme bariérového filmu prípravkami 3M CavilonTM. Rovnako možno spej 3M CavilonTM použiť aj na ošetrovanie miesta vpichov pri zavádzaní kanýl, katétrov a iných vstupov potrebných na aplikáciu infúzií či parenterálnu výživu alebo pri ošetrovaní chronických chirurgických rán, kedy sa používa sterilný jednorazový tyčinkový tekutý aplikátor.

 

Ochrana pokožky onkologických pacientov

Samostatnou kapitolou, dodnes pomerne podceňovanou, je použitie bariérového spreju 3M CavilonTM ako prevencie pred poškodením kože onkologických pacientov, ktorí v liečbe podstupujú rádioterapiu. Počas jednotlivých radiačných aplikácií vzniká začervenanie pokožky, ale výsledné poškodenie sa môže prejaviť až vznikom narušenia kožného krytu a rozsiahlej ulcerácie (tvorba vredov). Sprej sa aplikuje pri zahájení liečby v intervale 72 hodín, neskôr každých 48 hodín, na záťažovú oblasť pred radiáciou. Po ožarovaní sa následne odporúča rehydratovať ožiarené tkanivo 3M CavilonTM krémom. Používaním ochrannej bariéry sa dá minimalizovať poškodenie kože vznikajúce v dôsledku ožarovania.

Podráždenie v dôsledku inkontinencie a iných sekrétov

Dlhodobo chorí imobilní pacienti s inkontinenciou alebo pacienti s obmedzenou mobilitou na lôžkových oddeleniach vystavujú svoju pokožku iritujúcemu pôsobeniu chemických látok vo forme moču alebo stolice či exsudátov (výlučkov). Na podklade podráždenia sa na pokožke rozvíja kontaktná iritačná dermatitída, podobná, aká sa v detskom veku spája s nosením plienok. Avšak v prípade imobilných pacientov sa k tejto skutočnosti pridružuje aj zvýšené potenie, vlhkosť, zvýšená teplota a trenie, najmä v oblastiach, ako sú stehná, triesla, oblasť okolo genitálií a v podpazuší. Je tiež preukázané, že existuje úzke prepojenie medzi inkontinenciou a dekubitmi. Inkontinencia je totiž jeden z rizikových faktorov vzniku dekubitov, a s tým je spojené aj vysoké riziko infekcie. Amorfné bariérové krytie v spreji alebo vo forme krému 3M CavilonTM zmierňuje podráždenie v oblasti rekta, genitálií, vnútorných stehien, či v okolí drénov a vývodov stómií a akútnych a nehojacich sa rán.

 

Starostlivosť o stómiu

V roku 2013 dostal prípravok 3M CavilonTM sprej vo Veľkej Británii ocenenie ako „Najlepší prípravok v starostlivosti o stómiu" práve vďaka svojmu bariérovému pôsobeniu udržiavať krehkú pokožku v okolí stomického vývodu v zdravom stave.


 

Vlhké vreckovky 3M CavilonTM Wipes predstavujú nový štandard v starostlivosti o  pokožku, najmä imobilných inkontinentných pacientov

Pacienti so sklonom k vzniku kožných poranení pri tlaku a trení počas ošetrovania nezriedka citlivo a podráždene reagujú aj na poškodenie pokožky vodou, trením, prípadne ošetrujúcimi prípravkami na báze parabénov.

„Pri inkontinencii je veľmi podstatné zmeniť systém štruktúrovanej starostlivosti, aby sa efektívne obnovila funkcia kožnej bariéry. Dôležitým momentom je práve okamih, kedy sa prestane používať klasické mydlo a voda s uterákom a prejde sa na hygienu prostredníctvom špeciálnych vreckoviek určených na umývanie a očistu 3M CavilonTM Wipes," hovorí konzultantka a edukačná poradkyňa Mgr. Jana Cheníčková zo spoločnosti 3M. Vreckovky 3M Cavilon Wipes sú vhodné na celkovú hygienu tela imobilných pacientov, nielen na samotnú očistu, pokožku aj hydratujú. „Špeciálne 3M CavilonTM vreckovky obsahujúce trojpercentný dimethicon, označené „3 v 1" predstavujú viac než len základnú očistu a hydratáciu. Nielen umyjú a hydratujú pokožku, ale zároveň aj ponechajú bariérový film. Sú zároveň určené na starostlivosť a prevenciu macerácie kože inkontinentných pacientov pri hygienickej starostlivosti v intímnej oblasti. Oba prípravky predstavujú v prevencii inkontinenčnej dermatitídy moderný a účinný spôsob hygieny," dodáva konzultantka spoločnosti 3M. Zdravá pokožka má totiž úplne iné pH (je kyslé, okolo 4 až 6) ako pokožka s narušenou kožnou bariérou alebo poškodená pokožka. Preto je samotná klasická hygiena s použitím vody a mydla ďalším iritujúcim faktorom. Navyše, šetrná hygiena bez poškodenia kože znižuje riziko vzniku dekubitov. „V tomto smere je dôležitá aj edukácia samotných zdravotníkov a ošetrovateľov, ktorí inkontinenčnú dermatitídu chybne označujú za dekubity a volia vlhké hojenie rán, čím sa problém ešte viac prehĺbi. Ležiaci pacienti majú až 40-percentné riziko, že sa im v teréne inkontinenčnej dermatitídy dekubit skutočne rozvinie a súčasne s dermatitídou majú aj dekubity. Naproti tomu, keď sa zvolí správny postup a zabráni sa dlhodobému kontaktu pokožky s močom a stolicou, dá sa v priebehu troch týždňov kontaktná dermatitída zvládnuť", dodáva Jana Cheničková.

 

Využitie prípravkov 3M CavilonTM, či už vo forme spreju alebo krému, je v ošetrovateľskej starostlivosti skutočne široké. Poslúžia aj pacientom s alergiou na rôzne náplasti, alebo v prípade, keď nie práve najšetrnejším odstraňovaním náplasti vznikajú drobné poranenia. 3M CavilonTM bariérový film slúži tiež ako ochrana pred maceráciou pokožky pri ošetrovaní a preväzovaní otvorených rán.


 

Potreba efektívnej ochrany

Koža je najväčší orgán ľudského tela a zabezpečuje celý rad veľmi dôležitých a pre život nevyhnutných funkcií, vrátane bariérovej funkcie medzi vnútorným prostredím tela a vonkajškom. Akékoľvek poškodenie pokožky ochrannú bariéru narúša a vedie jednak k diskomfortu, ale aj k zvýšenému riziku tvorby rán a dekubitov. Navyše, s postupujúcim vekom stráca koža kolagén, menej sa prekrvuje a stáva sa náchylnejšou na poranenia. Medzi faktory, ktoré sa na rozvoji rizikových poškodení podieľajú, patrí jednak vlhkosť a na druhej strane vysušená fragilná - krehká pokožka v dôsledku dehydratácie.


 

Fekálnou alebo močovou inkontinenciou trpí v domovoch opatrovateľskej starostlivosti viac ako polovica klientov. Inkontinenčná dermatitída sa označuje aj ako „vlhká lézia" či poranenie. Sprevádza ju bolestivé podráždenie a zápal a vytvára sa v prípade, že pokožka v oblasti genitálií a rekta je dlhodobo vystavená znečisteniu močom a stolicou. Má to, pochopiteľne, obrovský dopad nielen na fyzické, ale aj psychické zdravie. Dôsledná hygiena a následná hydratácia znižujú riziko poškodení a udržiavajú pokožku v dobrej kondícii, čo prispieva k vyššej kvalite života imobilných pacientov.

 

Ivana Baranovičová