hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

 

RUBRIKA OFTALMOLÓGIA

Očné komplikácie diabetu

MUDr. Monika Gajdošová, MUDr. Marta Ondrejková, PhD.

OFTAL, s. r.o. Špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológia, Zvolen

II. očná klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

 

Diabetes mellitus je závažné metabolické ochorenie, ktorého výskyt  v populácii stále rastie, preto má v súčasnosti prívlastok epidémia 21. storočia. Na Slovenku trpí týmto ochorením viac ako 350 000 obyvateľov.

Asi 35 % pacientov s diabetom má zmeny na očnom pozadí (sietnici). Ide o diabetickú retinopatiu, ktorá patrí k najčastejším komplikáciám  spôsobeným diabetom. Prejavuje sa poškodením ciev sietnice,  sprevádzaným jej opuchom a krvácaním, alebo ich zúžením až upchatím, sprevádzaným nedostatkom kyslíka a rastom nových, patologických ciev - takzvaných proliferácií. Tie môžu viesť k náhlej strate videnia v dôsledku vnútroočného krvácania alebo jazvenia sietnice.

Najčastejšia príčina slepoty

Diabetická retinopatia patrí medzi najčastejšie príčiny slepoty vo vyspelých krajinách. Riziko jej vzniku rastie s dĺžkou trvania diabetu. Hlavnou príčinou poškodenia zraku je diabetický edém makuly (Obr. č. 1), čo je opuch sietnice, lokalizovaný v mieste najostrejšieho videnia - v  žltej škvrne, postihujúci asi 7 % pacientov s diabetom a proliferatívna diabetická retinopatia (Obr. č. 2), vyskytujúca sa po 20 rokoch asi v 50 % prípadov pacientov s diabetom typu 1 a v 5 až 10 % prípadov pacientov s diabetom typu 2.

Zákernosťou diabetickej retinopatie je, že pacient nemusí mať vôbec nijaké príznaky, a napriek tomu môže mať pokročilý nález na očnom pozadí. Ťažkosti začne vnímať, len ak je opuch lokalizovaný v mieste najostrejšieho videnia - žltej škvrne, čo sa môže prejaviť deformáciou  obrazu či problémami pri čítaní. Pri vnútroočnom zakrvácaní môže dôjsť  k náhlej strate videnia. Pretože pacient používa obe oči súčasne, často si vôbec nemusí všimnúť výrazné zhoršenie videnia na jednom z nich a lekára vyhľadá až keď začne horšie vidieť aj druhým okom. Preto kľúčovú rolu zohráva skríning, čo sú pravidelné očné kontroly s cieľom zachytiť ochorenie a jeho komplikácie v začiatočných štádiách.

Všetci pacienti s diabetom typu 2 by mali navštíviť očného lekára v čase diagnózy diabetu a potom minimálne raz ročne a pacienti s diabetom typu 1 po troch až piatich rokoch trvania ochorenia minimálne raz ročne.

Diagnostika a liečba diabetickej retinopatie je v pôsobnosti oftalmológa. Rutinne sa vykonáva vyšetrenie zrakových funkcií, očného tlaku a očného pozadia. K špecializovaným vyšetreniam patria farebná fotografia očného pozadia, scan sietnice (optická koherentná tomografia - OCT) či vyšetrenie kontrastnou látkou (fluoroangiografia - FAG).  Slepote v dôsledku diabetu sa dá predchádzať dôslednou liečbou základného ochorenia a účinným záchytom a liečbou očných komplikácií.

 

Dôležitosť kontroly glykémie

Pri prevencii a liečbe diabetickej retinopatie je najdôležitejšie dosiahnuť a dlhodobo udržať čo najlepšiu kontrolu hladiny cukru v krvi (glykémie), ktorá prispieva k zníženiu rizika jej vzniku a spomaleniu zhoršovania ochorenia. Veľmi dôležitá je aj kontrola krvného tlaku a hladiny tukov v krvi.

Najstaršou metódou liečby komplikácií diabetickej retinopatie je laserkoagulácia sietnice. Využíva sa pri liečbe diabetického edému a proliferatívnej diabetickej retinopatie. Pri edéme sa laserom ošetria poškodené, presakujúce cievy v bezpečnej vzdialenosti od centra žltej škvrny. Výsledkom je vymiznutie opuchu a zlepšenie zrakovej ostrosti (Obr. č. 3). V druhom prípade sa laseruje celá periféria sietnice, s cieľom zlepšiť prekrvenie centrálnej časti. Pri tejto liečbe dochádza k vymiznutiu proliferácií a stabilizácii diabetickej retinopatie.

 

Injekcie a chirurgická liečba

Veľkým prínosom v liečbe diabetického edému bolo v posledných rokoch  zavedenie vnútroočných injekcií, pri ktorých sa účinná látka aplikuje priamo do vnútra oka. Tento spôsob liečby sa využíva v prípade, ak sa  opuch, nedá ošetriť laserom, pre jeho veľkosť a rozsah, či umiestnenie v centre žltej škvrny. Aj táto liečba vedie k vymiznutiu opuchu a zlepšeniu zrakovej ostrosti. (Obr. č. 4) Injekcie však v oku účinkujú len dočasne, preto sa musia aplikovať opakovane. Ak je to potrebné, môžu sa kombinovať aj s laserovou liečbou.

V najpokročilejších štádiách proliferatívnej diabetickej retinopatie sa pacientovi predpisuje chirurgická liečba pars plana vitrektómiou, pri ktorej sa odstraňuje krvácanie z oka či jazvenie na sietnici.

Základom prevencie a úspešnej liečby očných komplikácií diabetu je vždy jeho kompenzácia. Veľmi dôležitá je preto spolupráca pacient, diabetológ, oftalmológ. Včasný záchyt a súčasné nové možnosti  diagnostiky a liečby diabetickej retinopatie výrazne znižujú riziko straty i zhoršenia zraku a umožňujú uchovať väčšine pacientov videnie po celý život.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACIENTSKY PRÍBEH

Záchrana zraku vďaka moderným liečebným postupom

Pani Jane zistili diabets mellitus 2. typu ako 20-ročnej, čo je naozaj veľmi zavčasu. Nedávno pre diabetický opuch sietnice podstúpila liečbu vnútročonými injekciami a laserovaním.

„Od detstva som bola silnejšia, pravdepodobne to zapôsobilo, že som tak skoro ochorela na cukrovku. Od 22. roku ma potom liečili inzulínovou terapiou. Ochorenie mi zistili náhodne, pri prehliadke, keď som nastupovala do zamestnania." Pani Jana má 45 rokov a dnes si „na tričku" nesie takmer všetky chronické komplikácie spojené s týmto ochorením: diabetickú retinopatiu - poškodenie sietnice, diabetickú nefropatiu - poškodenie obličiek a aj neuropatiu - poškodenie periférnych nervov a ciev. „Všetky tieto komplikácie sa mi vyvinuli jednak preto, že som chorá už viac rokov, ale tiež preto, že v začiatkoch ochorenia môj diabetes nebol dobre kompenzovaný. Najprv som bola na tabletkovej liečbe, po piatich rokoch som si inzulín začala pichať. Práve v tomto období mi v Národnom endokrinologickom a diabetickom ústave nastavujú inzulínovú liečbu pomocou inzulínovej pumpy, aby sa konečne moje glykémie udržiavali v norme. Pumpa nám diabetikom uľahčuje život, pretože napríklad ja som si denne pichala inzulín päťkrát. Pumpa navyše glykémiu udržiava v určitej hladine, takže nedochádza k výkyvom a neopakujú sa mi stavy hypo- a hyperglykémie, čo výrazne ovplyvnilo kvalitu môjho života."

Pokiaľ ide o poškodenie sietnice diabetickou retinopatiou, pani Jana  hovorí, že jej túto chronickú komplikáciu cukrovky diagnostikovali už pred viacerými rokmi. Keď sa jej však vyvinul diabetický opuch sietnice, odporučili jej lekári laserovú operáciu a vnútroočné injekcie. „Asi pred rokom, v decembri 2013 sa mi videnie veľmi zhoršilo. Pracujem s počítačom, takže som začala mať problémy aj pri práci, ale napríklad aj pri čítaní či lúštení krížoviek. Hneď začiatkom minulého roka som potom v NEDÚ v Ľubochni absolvovala vyšetrenie v Reading centre, kde ma odporučili na liečbu vnútroočnými injekciami a tiež laserovú operáciu. Injekcie mi potom od leta aplikovali niekoľkokrát. Pacienti sa zvyčajne pichania vnútroočných injekcií boja, je to síce trocha nepríjemné, lebo počas zákroku cítite v oku väčší tlak, ale dá sa to vydržať. Podobne ako laserovanie. Pri zákroku necítite takmer nič, iba vidíte svetlo." Zrak je naším najdôležitejším zmyslom. Je preto dôležité sa oň starať a nezanedbať ani komplikácie takých ochorení, ako je diabetes. „Dobrý zrak je pri mojej práci extrémne dôležitý. Neviem si predstaviť, ako by sa mi skomplikovala životná situácia, ak by som oň prišla. Liečba, ktorú som podstúpila, mi skutočne veľmi pomohla," uzatvára svoje rozorávanie pani Jana.

(iba)