hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

RUBRIKA ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

 

POTVRDENÉ! Mierne pitie piva je zdravé

Posledný septembrový víkend sa v Bruseli konalo 7. európske sympózium s názvom „Beer and Health Symposium". Vedci na ňom prezentovali posledné výskumy potenciálneho vplyvu mierneho pitia piva na zdravie. Potvrdilo sa, že mierne pitie tohto nápoja v prípade zdravej dospelej populácie možno považovať za súčasť zdravého životného štýlu.

Sympózium, zameriavajúce sa na tri sekcie, poskytlo vedcom z rôznych oblastí platformu, na ktorej prezentovali nielen výsledky svojho výskumu, ale aj perspektívy vzťahu medzi miernym pitím piva a zdravím. Prvá sekcia s názvom „Pivo: čo je v ňom?", predniesla napríklad to, ako určité ingrediencie môžu prispieť k zvýšeniu pozitívnych účinkov piva na zdravie. Druhá sekcia nazvaná „Miesto piva v stravovaní", poukázala zasa na to, že mierne pitie piva, napriek vžitej predstave, nespôsobuje brušnú obezitu.

No a napokon, tretia sekcia s názvom „Mierne pitie piva a zdravie", detailnejšie prezentovala výsledky aktuálnych výskumných štúdií o ochrannom efekte piva na srdcovo-cievny či respiračný systém.

Spýtali sme sa štyroch prednášajúcich, ktorí exkluzívne, len pre časopis Bedeker zdravia, odpovedali na otázky:

 

DO PLOCHY

Predseda sympózia, Dr. Ramon Estruch: „Som hrdý na to, že výskum, ktorý prezentujeme, prispeje ku konštruktívnej a plodnej debate o vzťahu medzi miernym pitím piva a zdravím."

 

 

Dr. Simona Costanzo, Laboratórium molekulárnej a výživovej epidemiológie, Pozzilli, Taliansko

 

Aká je súvislosť medzi miernym pitím piva a kardiovaskulárnym zdravím?

 

V roku 2011 sme v časopise European Journal of Epidemiology publikovali kvantitatívnu metaanalýzu všetkých štúdií vo vedeckej literatúre zameraných na tento problém. Na prvý pohľad bolo jasné, že nadmerné pitie piva zvyšuje riziko ochorení srdca a ciev, ale súčasne, mierne pitie tohto nápoja riziko zmenšuje.

Zaujímavé bolo, že sme zistili, že medzi vybranými štúdiami 12 štúdií porovnávalo vplyv vína a piva, a že údaje v súvislosti s pozitívnym vplyvom mierneho pitia na zdravie sa prekrývajú. Avšak tieto dva nápoje sa značne líšia v tom, čo obsahujú, okrem alkoholu. Mohlo by sa teda zdať, že práve alkohol je tým „hlavným hráčom". Pravdou však je, že oba nápoje obsahujú polyfenoly, aj keď nie totožné, zato s výrazným antitrombotickým a antiaterogénnym efektom, čo zohráva pozitívnu rolu v udržaní zdravej výstelky krvných ciev, a tým aj v prevencii vzniku trombov, prípadne zúžení ciev. Rada by som však zdôraznila mierne pitie. Vypiť si pohár vína alebo piva by malo byť radosťou, nemožno však tieto nápoje zamieňať za liek.

 

Dr. Lina Badimon, Katalánsky výskumný inštitút, Autonómna Univerzita v Barcelone, Španielsko

 

V poslednom období sa potvrdila hypotéza, že aj nealkoholické fermentované nápoje môžu znižovať riziko infarktu myokardu a kardiovaskulárnej smrti. Je to skutočne tak?

 

Pozitívny efekt mierneho pitia piva na zdravie potvrdili viaceré štúdie. Malá dávka alkoholu, čo predstavuje 10 až 30 g na deň, má súvislosť so znížením kardiovaskulárneho rizika. Za posledné roky klinické štúdie naozaj potvrdili, že takýto pozitívny vplyv môže mať aj nealkoholické pivo a to vďaka všeobecnému ochrannému efektu, ktorý sa dosiahne zlepšením lipidového profilu, predovšetkým zvýšením tzv. „dobrého" HDL cholesterolu. Navyše má tento ochranný efekt vplyv aj na zníženie počtu bielych krviniek a zápalových markerov, čo sú všetko faktory podieľajúce sa na vývoji aterosklerózy. Spolu s antioxidačným potenciálom to všetko má vplyv na udržanie zdravej výstelky ciev. Oba produkty, aj alkoholické, rovnako ako aj nealkoholické pivo totiž antioxidačné molekuly obsahujú. Tieto molekuly sú schopné blokovať poškodenie voľnými radikálmi, ktoré vznikajú  pri hypoxii (nedokrvení tkaniva) či ischémii alebo patologickej aktivite buniek. Je to teda tak, aj mierne pitie nealkoholického piva či iných fermentovaných nápojov má protektívny účinok na kardiovaskulárne zdravie. Potvrdilo sa, že mierna konzumácia tohto fermentovaného nápoja predstavuje zdravotný benefit aj pre ľudí, ktorí už v minulosti zažili srdcový infarkt.

 

 

Professor Johanes Scherr, Centrum preventívnej a športovej medicíny, Technická Univerzita v Mníchove, Nemecko

 

Je nejaká súvislosť medzi miernym pitím piva a respiračným zdravím?

 

Vo vedeckých kruhoch je pomerne dobre známe, že aktívne a dlhodobé telesné cvičenie signifikantne zvyšuje riziko ochorení horných dýchacích ciest atlétov. Ide o istý typ prechodne oslabenej imunity. Rovnako známe tiež je, že prírodné polyfenoly a antioxidanty obsiahnuté v zelenine, ovocí, víne majú veľmi silný protizápalový, antioxidačný a protipatologický účinok. Je to práve vďaka obsahu polyfenolov. Tento účinok sa potvrdil aj v prípade nealkoholického piva, ktoré takéto biologicky aktívne látky tiež obsahuje.

 

Dr. Corina-Aurelia Zugravu, Univerzita medicíny a farmácie Carola Davila, Bukurešť, Rumunsko

 

Vo viacerých krajinách zvyknú ľudia označovať takzvanú abdominálnu, brušnú obezitu za pivné brucho. Spôsobuje pitie obezitu?

 

 

Pivo obsahuje asi 45 Kcal na 100 ml. V našej štúdii sme podrobili skúmaniu niektoré antropometrické parametre ako napríklad BMI (Body Mass Index) či pomer obvodu drieku a bokov a zistili sme, že neexistuje nijaké signifikantné spojenie medzi pitím piva a obvodom pása. Platí to pritom rovnako pre mužov i ženy. Pokiaľ však ide o pomer medzi obvodom pása a bokov, pitie piva môže mať súvis so zvýšením týchto parametrov, ale platí to skôr v prípade mužov s nadváhou. Záver však znie, že pitie piva samotné, respektíve mierne pitie piva, nemá súvis s tzv. pivným bruchom.

DO PLOCHY

Európske sympózium o pive a zdraví sa v Bruseli koná pravidelne každý druhý alebo tretí rok a prezentuje najaktuálnejšie výskumy zamerané na vzťah medzi miernym pitím piva a zdravím.

 

(red)