hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

RUBRIKA ONKOLOGICKÉ OCHORENIA

Povedzme NIE rakovine pankreasu!


Nebezpečná, no aj napriek tomu zanedbaná onkologická diagnóza. Nielen preto, že dokáže byť dlho skrytá a nerozpoznaná, ale aj preto, že sa jej napriek vzrastajúcemu počtu chorých nevenuje dostatočná pozornosť. Situácia na Slovensku je mimoriadne zlá - vo výskyte karcinómu pankreasu sme druhou krajinou vo svete! Toto tabu sa však darí prelomiť. Hoci situácia je stále kritická, už tretí rok sa naša krajina zapája do masívnej informačnej a podpornej kampane na pomoc pacientom s rakovinou pankreasu a ich rodinám. Slovensko sa pridáva k európskym aktivitám Platformy karcinómu pankreasu prostredníctvom aliancie NIE RAKOVINE a o. z. Europacolon Slovensko, s výraznou pomocou pacientov, lekárov, novinárov, osobností verejného života a ďalších odborníkov.


Narastajúci počet prípadov, nejasné príznaky, málo peňazí na výskum, krátke prežívanie, zlá prognóza - všetky tieto faktory boli inšpiráciou pre to, aby sa aj Slovensko zaradilo medzi krajiny, ktoré sa prostredníctvom pacientskych organizácií, lekárov, vedcov a priemyselných sponzorov snažia s karcinómom pankreasu bojovať. Zastavme to!
Karcinóm pankreasu je mimoriadne zákerné onkologické ochorenie. Má žiaľ najnižšiu mieru prežívania zo všetkých onkologických ochorení. Zvyčajne sa ju podarí odhaliť až v čase, keď je v pokročilom štádiu, rozšíri sa a znemožňuje liečbu. V súčasnosti je štvrtou najčastejšou príčinou smrti na onkologické ochorenia. Až 95 percent pacientov s rakovinou pankreasu zomiera. Situácia je veľmi vážna. Len 20 percent všetkých prípadov je operabilných. Hlavnou príčinou neúspešnej liečby pacientov je neskorá diagnóza. Chorobu je totiž veľmi náročné rozpoznať. Nesprevádzajú ju špecifické príznaky, alebo sa ťažko určujú, nemáme dostupný skríning. Priemerný čas prežitia pacientov s diagnózou metastázujúceho nádoru pankreasu je dnes len štyri až šesť mesiacov. Veľmi málo pacientov prežíva viac ako jeden rok po diagnostikovaní a iba jeden z 20 diagnostikovaných sa dožije viac než piatich rokov. Také sú štatistiky. Včasnejšia diagnóza by mohla pomôcť zvýšiť šance na prežitie.

Pankreas je hubovitá žľaza podlhovastého tvaru a nachádza sa hlboko v bruchu medzi žalúdkom a chrbticou. Je veľký asi 15 cm. V organizme plní dve základné a mimoriadne dôležité funkcie: vytvára tráviace šťavy - enzýmy, ktoré pomáhajú rozkladať potravu v čreve a produkuje hormóny - napr. inzulín. Najširšia časť pankreasu sa nazýva hlava, strednej časti hovoríme telo pankreasu a najužšia časť na nazýva chvost.

Upriamte pozornosť

Pre problémy s diagnostikou a aj následnou liečbou vypracovala pracovná skupina Európskej platformy pre karcinóm pankreasu odporúčania pre lekárov pri určovaní rizikových faktorov a diagnostike nádoru pankreasu. Vznikla v novembri 2014 a snaží sa zvýšiť povedomie o karcinóme pankreasu, zrýchliť diagnostiku a zlepšiť starostlivosť o pacientov trpiacich týmto ochorením. Snaží sa tiež upriamiť osobitnú pozornosť nielen lekárov, ale aj širokej verejnosti na desať príznakov, ktoré môžu upozorniť na ochorenie v skorom štádiu a umožniť tak chirurgické riešenie nádoru pankreasu. Už pri kombinácii dvoch z nich by mal pacient podstúpiť vyšetrenia u gastroenterológa. Podozrivé sú napríklad nevoľnosť, žltačka, bolesti brucha a chrbta, ílovitá stolica a nevysvetliteľná strata hmotnosti.

Situácia na Slovensku

Nie je vôbec povzbudivá. V súčasnosti trpí týmto ochorením asi tisíc ľudí a výskyt v posledných rokoch stúpa. Na Slovensku je v súčasnosti dostupná liečba nab-paklitaxelom v kombinácii so štandardnou chemoterapiou liekom gemcitabínom, ktorá dokázala v štúdiách predĺžiť prežívanie aj pri takom závažnom a ťažko liečiteľnom ochorení, ako je adenokarcinóm pankreasu. Táto liečba má štatút registrovaného kategorizovaného lieku, takže je dostupná na predpis onkológa. Aj slovenskí pacienti majú teda možnosť dočkať sa včas inovatívnej liečby.

Čo by ste mali vedieť o rakovine pankreasu

1. Čo je rakovina pankreasu?

Rakovina pankreasu má najnižšiu mieru prežívania zo všetkých onkologických ochorení.

2. Aké vážne je toto ochorenie?

Len asi 15 percent všetkých prípadov je možné riešiť chirurgicky. Hlavnou príčinou neúspešnej liečby pacientov je neskorá diagnóza. „Vo včasnom štádiu, keď je nádor malý a operovateľný, väčšina ľudí nemá takmer žiadne symptómy, alebo sú nenápadné a nevzbudzujú pozornosť. Zhruba 90 percent ľudí s touto diagnózou príde neskoro, vtedy, keď je už nádor v takom stave, že sa nedá operovať," upozorňuje onkológ MUDr. Radovan Barilla, PhD., z Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach. Rakovina pankreasu má najnižšiu mieru prežívania zo všetkých onkologických ochorení. Pacienti s karcinómom pankreasu strácajú s diagnózou až 98 percent z pôvodne očakávaných rokov zdravého života. „Aj v prípade, že sa nádor dá dobre lokalizovať a pacienta možno operovať a môže dostať dobrú pooperačnú liečbu, prežíva asi len 20 percent pacientov," vysvetľuje onkológ.

3. Koho najviac ohrozuje?

Takmer tretina pacientov fajčí, rizikovým faktorom je chronická pankreatitída, ktorá je najčastejšie zapríčinená dlhodobým požívaním alkoholu. So zvýšeným rizikom rakoviny pankreasu sú spojené aj predchádzajúce onkologické ochorenia a iné zápalové ochorenia tráviaceho traktu. „Dedičné faktory zohrávajú svoju rolu asi v prípade desiatich až 15 percent pacientov," hovorí MUDr. Radovan Barilla. Takmer dvojnásobné riziko majú diabetici. Asi 12 percent pacientov s nádorom pankreasu má obezitu. Riziko sa zvyšuje s vekom. Najvyšší počet prípadov sa vyskytuje vo vekovej skupine nad 45 rokov. Rakovina pankreasu je jediná, ktorá postihuje obe pohlavia rovnako.

4. Aké sú hlavné príznaky rakoviny pankreasu?

Hoci ochorenie spočiatku nemusí mať žiadne príznaky, môžu sa pri ňom prejavovať niektoré z týchto symptómov: nevoľnosť, žltačka, depresia, bolesti brucha a chrbta, rozvoj alebo zhoršenie diabetu mellitus bez zvýšenia telesnej hmotnosti, hlboká žilová trombóza, zmeny vo vyprázdňovaní, hnačka, ílovitá stolica a nevysvetliteľná strata hmotnosti.

5. Ako sa rakovina pankreasu diagnostikuje?

• Diagnostika je veľmi náročná kvôli nedostatku identifikovaných biomarkerov a génov.
• Všeobecný lekár odporučí pacienta ku špecialistovi - testy a vyšetrovania (krvné testy, ultrazvukové vyšetrenie, röntgenové vyšetrenie, biopsia)
• 40 percent diagnostikovaných pacientov je v pokročilom štádiu choroby a nádor už metastázuje. „Diagnostika je taká náročná preto, lebo pankreas - podžalúdková žľaza, je uložený medzi žalúdkom chrbticou a v jej tesnom susedstve sú veľké cievy. Ďalší problém spôsobuje samotná genetika nádoru a molekulárna biológia. Zistilo sa totiž, že pri rakovine v jednom nádore 64 genetických mutácií a až 12 signálnych dráh, prostredníctvom ktorých si rakovinové bunky odovzdávajú informácie, ktoré vedú k rakovinovému bujneniu. Dnes sa však ani najmodernejšími biologickými liečbami nedajú blokovať viac ako tri takéto signálne dráhy," dôvodí doktor Barilla. Aj preto je liečba taká zložitá.

6. Aké sú štandardné terapeutické postupy?

Možnosti liečby závisia od štádia nádoru, máme nasledujúce možnosti:
Ak sa dá nádor operovať, odstráni sa časť pankreasu alebo celý pankreas a po operácii sa nasadí chemoterapia, nanopartikulovaná medikamentózna liečba, a/alebo chemoradiačná liečba, paliatívna a podporná terapia, adjuvantná chemoterapia.
„Keď sa pacient dostane k diagnóze, zvyčajne dostane len systémovú liečbu. Navyše je toto ochorenie na liečbu veľmi rezistentné, čo znamená, že pacienti pri neúčinnej terapii veľmi trpia, zhoršuje sa im klinický stav a majú veľa symptómov," vysvetľuje Radovan Barilla. „Asi 20 percent pacientov, ktorým sa rakovina odhalí v štádiu, keď ich možno operovať, dostane po operácii cytostatiká. Pacienti sa pôvodne dožívali asi jedného roka, dnes sa dožívanie pohybuje asi na úrovni 20 mesiacov. „Dobrou správou je, že pacienti, ktorí užívajú kombinovanú liečbu nab-paklitaxelom so štandardnou chemoterapiou liekom gemcitabínom, majú lepšie vyhliadky. Nab-paklitaxel je inovatívny nanopartikulový liek zjednodušene by sme mohli povedať, že je to starý liek oblečený v novom kabáte, kedy inovatívne technológie umožnili pozmeniť vlastnosti lieky, čím sa stal účinnejším a vďaka čomu dokáže zlepšiť prežívanie pacientov rovnako ako zmierniť postup choroby. Takáto terapia je aj na Slovensku štandardná. Liek možno podávať pacientom, ktorí sú v pomerne dobrej fyzickej kondícii, aby liečbu mohli zvládnuť," dopĺňa onkológ.

7. Ako môžete získať viac informácií?Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach. Pripojte sa k podpore pacientov a ich blízkych na facebooku (facebook.com/nie rakovine) a tiež http://www.nierakovine.sk. Nájdete tam aj najčastejšie príznaky, ktoré privádzajú Slovákov s nerozpoznaným karcinómom pankreasu k lekárovi. Aliancia NIE RAKOVINE upozorňuje na tri najčastejšie príznaky rakoviny pankreasu, ktoré zostávajú v prvých štádiách ochorenia často bez povšimnutia, no napokon sú dôvodom, prečo ľudia s karcinómom pankreasu prichádzajú do ambulancie lekára.

Sú to:
1. zmeny stolice (ílovitá) a plynatosť,
2. ožltnutie pacienta,
3. strata hmotnosti, a prípadne s ňou spojený vznik diabetu.
Zároveň pod heslom ZISTI, KDE TI POMÔŽU na svojej stránke www.nierakovine.sk Aliancia NIE RAKOVINE prináša MAPU gastroenterologických centier http://www.nierakovine.sk/najdigastroenterologa. Stačí na ňu kliknúť a zistíte, kde vo vašom regióne nájdete gastroenterológa, ktorý sa venuje tomuto ochoreniu.

FIALOVÁ VÝZVA
Vyjadrite fialovú podporu pacientom s karcinómom pankreasu a ich rodinám, dodáte si silu navzájom. Poznajte a zdieľajte všetci príznaky jednej z najzávažnejších onkologických diagnóz vôbec. A šírte ďalej aj MAPU POMOCI, môžete pomôcť zachrániť život. Pridajte sa k nám 16. 11. 2017 v Svetový deň boja proti rakovine pankreasu.

10 varovných príznakov rakoviny pankreasu


Pokiaľ sa pacientovi prejavia dva a viac z nasledujúcich príznakov, mal by navštíviť svojho lekára. Tieto symptómy môžu byť prejavmi karcinómu pankreasu!

Depresia

• Po diagnóze rakoviny často nasledujú pocity depresie, ale v prípade rakoviny pankreasu môže byť depresia jedným zo symptómov tejto diagnózy (tzv. somatogénna depresia). Podľa špecialistov trpí depresiou asi sedem z desiatich pacientov.

Žltačka - bez bolesti

• Hromadenie žlče spôsobí, že pokožka a očné bielka sa sfarbia dožlta.
• Môže ju sprevádzať svrbenie a tmavo zafarbený moč.
• Príčinou môžu byť aj nenádorové ochorenia, ako sú napríklad žlčové kamene.

Nevoľnosť

• Pocity nevoľnosti môžu vznikať z rôznych dôvodov - nádor môže blokovať žlčovod alebo tlačiť na dvanástnik, čo komplikuje trávenie. Následkom môže byť zápal v okolitej oblasti alebo žltačka.

Bolesti brucha

• Často začínajú pocitmi nepohodlia alebo bolesťou v bruchu, ktorá vystreľuje do chrbta. Bolesť sa môže zhoršovať po jedle alebo poležiačky. Zo začiatku bolesti ustupujú, po krátkom čase však postupne pretrvávajú. „Takéto bolesti zaznamenávajú takmer všetci pacienti. Z brucha im vyžarujú bolesti do chrbta, nedokážu pokojne spať," upozorňuje onkológ.

Nevysvetliteľná strata hmotnosti

• Telo spaľuje viac kalórií ako obvykle. Príznakom môže byť znížená chuť do jedla, alebo preferovanie len niektorých potravín.
• Chudnutie (kachexiu) pri rakovine pankreasu zapríčiňuje predovšetkým zmena metabolizmu bielkovín.
• Strata hmotnosti nemusia sprevádzať výrazné bolesti. Takýto symptóm má podľa onkológa Radovana Barillu až 80 percent pacientov.

Zmeny vo vyprázdňovaní: hnačka

• Pretrvávajúca hnačka (vyprázdňovanie šesť alebo viackrát denne) môže byť príznakom vážnejšieho ochorenia, napr. rakoviny pankreasu.
• Ak hnačka obmedzuje každodenné činnosti, poraďte sa so svojím lekárom.

Zmena vo vyprázdňovaní: ílovitá stolica

• Príznakom môže byť mastná, svetlá stolica s hnilobným zápachom. Príčinou môže byť upchatie žlčovodu v dôsledku nádoru v pankrease.

Bolesti v krížovej časti chrbta

• Asi v prípade siedmich z desiatich ľudí s karcinómom pankreasu je prvým dôvodom návštevy lekára bolesť chrbta. Stáva sa tak predovšetkým vtedy, ak sa nádor nachádza v tele alebo na chvoste pankreasu a vyvíja tlak na nervy.

Rozvoj alebo zhoršenie diabetu mellitus bez zvýšenia telesnej hmotnosti

• Nádor pankreasu ničí bunky pankreasu, ktoré produkujú inzulín, čo môže viesť k vzniku diabetu.
• Príznaky sú rozmazané videnie, extrémna únava, pomalé hojenie rán, neustály pocit smäd a hladu.

Hlboká žilová trombóza

• Dýchavičnosť alebo bolesť môže byť spôsobená krvnými zrazeninami v hlbokých žilách nôh, panvy a ramien ako dôsledok komplikácií rakoviny pankreasu.

Čo môžu urobiť praktickí lekári a špecialisti?

V prípade zvýšeného rizika, pozitívnej anamnézy, prítomnosti podozrivých symptómov alebo rizikového profilu by praktický lekár mal poslať pacienta k špecialistovi. Lekár by mal sledovať výskyt desiatich prvých príznakov rakoviny pankreasu pri vyšetrovaní svojich pacientov, aby sa zlepšila včasná diagnostika. Ak má pacient dva alebo viac uvedených rizikových faktorov a symptómov, mal by praktický lekár pri vyšetrovaní a diagnostike myslieť na rakovinu pankreasu a ihneď (najneskôr do dvoch týždňov) ho odoslať k špecialistovi. Ak má pacient vysoko rizikový profil, teda kombináciu príznakov a rizikových faktorov, zvyšuje sa pravdepodobnosť rozvoja rakoviny pankreasu. Pacienti s takýmto vysokorizikovým profilom by mali byť pravidelne vyšetrovaní a kontrolovaní, aby sa možné ochorenie zachytilo včas. Kľúčovým vyšetrením pri diagnostike karcinómu pankreasu je počítačová tomografia (CT). Vyšetrenie patrí do rúk špecialistu, ktorý diagnostikuje/vylúči rakovinu pankreasu.
Nie je rakovina ako RAKOVINA,
...pretože každý príbeh je iný
Občianske združenie NIE RAKOVINE sa už niekoľko rokov snaží pripomínať verejnosti potrebu podpory pre pacientov s karcinómom pankreasu. Onedlho, 16. novembra, si už po štvrtýkrát pripomenieme aj Svetový deň karcinómu pankreasu, kedy každý z nás môže povedať svoje NIE RAKOVINE! V tento deň bude opäť vysvietený Most SNP a jeho reštaurácia UFO v Bratislave na fialovo, na zvýraznenie a zviditeľnenie myšlienok svetovej kampane v boji proti rakovine pankreasu.
Zakladajúci členovia pacientskeho združenie Europacolon Patrik Hermann a Jana Pifflová Španková sa minulý rok rozhodli obrátiť sa na verejnosť a pod výzvou Povedzme NIE RAKOVINE pankreasu, upozorniť na alarmujúcu situáciu vo výskyte rakoviny pankreasu aj ďalších onkologických diagnóz v našej krajine a založili o. z. NIE RAKOVINE s cieľom zlepšiť starostlivosť o onkologických pacientov so všetkými diagnózami a osloviť a zainteresovať všetkých, ktorí majú a chcú mať vplyv na situáciu v onkológii v našej krajine, ktorá je žiaľ na popredných svetových priečkach vo výskyte viacerých druhov karcinómov so zlou prognózou.

Pacientske príbehy - každý je iný

Pán J., 67 rokov: „V júni 2017 ma môj lekár poslal na sonografické vyšetrenie, pobolievalo ma totiž brucho, no bolo negatívne. Bolesti však naďalej pretrvávali, chudol som, a tak ma poslali aj na CT. Hneď po ňom mi oznámili, že ma čakajú asi tri mesiace života, ale asi ma chceli upokojiť správou, že sa mi vynasnažia pomôcť a budú mi dávať injekcie proti bolesti. To teda bola facka! Nechápal som, ako si mohli byť takí istí, keď mi ešte ani neurobili biopsiu. Po biopsii sa však moje výsledky niekde stratili a ja som čakal dva mesiace, kým sa vôbec našli. Začal som hľadať informácie a pomoc. Keď sa nádor potvrdil, na infolinke NIE RAKOIVINE ma nasmerovali na pracovisko, kde sa to lieči. Mám za sebou prvé štádium liečby, čakám na ďalšie schválenie liečby. A čo ma najviac povzbudilo? Dostal som možnosť porozprávať sa s paňou, ktorá s týmto ochorením už niekoľko rokov žije. Podporuje ma a pomáha mi na diaľku aj naďalej."

Pán Peter, vek 67 rokov
O príbehu svojho otca rozpráva dcéra Petra: „Od jari mal otec ťažkosti s bruchom, a postupne dosť schudol. Na vyšetrení sa najprv našiel helicobakter, ktorý odklonil pozornosť, ale ťažkosti nanešťastie pretrvávali ďalej. Potom otec ožltol, mal tmavý moč a naraz veľmi schudol. Gastroenterológ urobil onkomarkery CA 19 - 9, CT, vyšetrenia boli pozitívne, potvrdil sa iba nález v pankrease. Sono bolo negatívne a to nás povzbudilo, no nevedeli sme , ako veľmi sme sa mýlili. Usmernili ma v pacientskej organizácii NIE RAKOVINE, kde mi poradili najbližšie gastroenterologické pracovisko, kde sa týmto ochorením zaoberajú, a odporučili, kde najbližšie môžu otca operovať a zbaviť ho útlaku žlčovodov. Pri operácii sa ukázalo, že má metastázy, a a naozaj mu mohli urobiť len úľavovú operáciu - anastomózu a poradili onkológiu v regióne, kam sa ísť liečiť. Teraz je otec na najmodernejšej liečbe nanopartikulovaným paclitaxelom, snaží sa prijať život s chorobou... Chcem sa poďakovať občianskemu združeniu NIE RAKOVINE, kde nás vždy podporia. Myslím si, že je veľmi šíriť informácie o príznakoch, nech majú iní väčšiu šancu zvládnuť túto chorobu!"


Pripravila Ivana Baranovičová