hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

 

Prečo by sa mal diabetik chrániť pred infekciou hepatitídou B?

 

Otázka pre MUDr. Zuzanu Némethyovú, CSc., hlavnú odborníčku MZ SR pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy.

Diabetes mellitus je ochorenie, ktoré si vyžaduje časté odbery krvi v nemocničnom či ambulantnom prostredí, čo aj napriek opatreniam – používaniu jednorazového materiálu a dôslednej hygiene – môže zvyšovať riziko infekcie. Ďalším momentom je pravidelná aplikácia inzulínu. Jednak v domácom prostredí, ale nezriedka aj v prostredí, povedzme počas cestovania, kde je riziko prenosu infekčnej hepatitídy zvýšené. Hepatitída typu B sa prenáša najmä krvou. Je to veľmi infekčné a nebezpečné ochorenie, ktoré ohrozuje pacientovo zdravie, rovnako ako ho dokonca môže ohroziť aj na živote. Ochorenie máva často veľmi rýchly priebeh, pacient nemusí mať žiadne subjektívne ťažkosti. Môže sa stať, že sa nezachytí včas, ale až v neskorších fázach, kedy je už pečeň poškodená natoľko, že príde k jej zlyhaniu. Navyše, diabetici ako pacienti so zhoršenou imunitou sú súčasne náchylnejší infikovať sa, a dokonca sa udáva, že pacienti s diabetom sa hepatitídou infikujú častejšie. Ak sa hepatitída B včas nerozpozná, môže viesť k cirhóze a následnému zlyhaniu pečene. Takýto pacient sa súčasne stáva prenášačom. Napriek tomu, že by v takomto prípade dala pacientovi druhú šancu transplantácia pečene, priebeh ochorenia je natoľko rýchly, že druhú šancu vlastne ani nestihne. Na druhej strane, transplantácia pečene by pre diabetika predstavovala opäť vyššiu záťaž a väčšie riziko ako v prípade inak zdravého človeka. A navyše, transplantácia tohto orgánu ani nie je taká frekventovaná ako napríklad transplantácia obličiek. Pre slovenských pacientov sa zabezpečuje väčšinou vo Viedni. Práve v prípade diabetikov treba myslieť na prevenciu očkovaním, aby sa takému závažnému ochoreniu, akým hepatitída typu B je, zabránilo. Aj preto očkovaciu látku v troch dávkach hradia pacientom s diabetom poisťovne. Význam má očkovanie najmä pre diabetikov prvého typu, ktorí si podávajú inzulín obyčajne viackrát denne, a keďže si ho budú aplikovať po celý život, možnosť kontaminácie vírusom hepatitídy sa aj týmto zvyšuje. Rovnaké platí tiež pre diabetikov druhého typu, najmä pre mladšie ročníky a pre tých, ktorí sa liečia inzulínom. Navyše treba upozorniť alebo myslieť na to, že hepatitída typu B sa prenáša aj sexuálnym stykom.