hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

RUBRIKA SPÝTALI SME SA ZA VÁS

Prečo nám choroby pečene stúpajú? Čo s tým?

 

O niektorých pálčivých problémoch spojených s chorobami pečene na Slovensku sme sa rozprávali s prof. MUDr. Jozefom Glasom, CSc., PhD., vedeckým sekretárom Slovenskej hepatologickej spoločnosti SLS a prezidentom Slovenskej spoločnosti klinickej farmakológie SLS.

 

Z odborných kruhov sa dostávajú na verejnosť informácie, že okrem „tradičných" chorôb, ktoré vo veľkom trápia a zabíjajú ľudí na Slovensku, akými sú srdcové infarkty, náhle mozgové príhody alebo rakovina, stúpajú u nás v posledných desaťročiach počtom i závažnosťou choroby pečene. Stávajú sa dokonca postupne jedným z najnebezpečnejších ohrození nášho zdravia i života. Prečo?

Zatiaľ presne nevieme. Zdravotnícke štatistiky sú však jednoznačné: ide o prekvapujúci nárast. Cirhóza, zlyhanie pečene, rakovina... Popredné miesta v tabuľkách. Navyše, týkajú sa ľudí v produktívnom veku, mužov už okolo päťdesiatky. Chorobnosť aj úmrtnosť vak stúpajú aj v ženskej populácii. Chronické vírusové hepatitídy (B a C), prenášané krvou a pri poraneniach, sú len časťou problému. Svetový výskum poukazuje na spoločné pôsobenie mnohých škodlivých faktorov. Na prvých miestach je nezdravý životný štýl: príliš veľa jedla („kalórií") - a málo pohybu, príliš veľa zbytočných stresov - a málo aktívneho odpočinku. Potom nadmerná „chemizácia" životného prostredia: hnojivá, pesticídy, antibiotiká v poľnohospodárstve, ale aj nezriedka zbytočné lieky. Nezdravá strava. Najzávažnejším zabijakom (nielen) pečene je však stále alkohol. Nie, neexistuje „zdravé pitie". Á ani fajčenie: jedovaté látky z inhalovaného dymu sa síce najskôr usadzujú v pľúcach - ale ich odbúravanie prebieha v pečeni. Úlohu tu má aj genetická výbava daného človeka. Nie, neexistuje „zdravý koreň", ktorý by zneužívaný alkohol, cigareta či droga nepresekli. Najhoršie je, keď sa viaceré škodlivé faktory spoja. Alebo, keď niektorý z nich (napríklad nadmerné pitie či prejedanie) aj akoby sám prekoná prirodzené obranné mechanizmy pečene. Jej neobyčajnú regeneračnú kapacitu. Jej rezervy. Hovorí sa, že asi len 10 % zdravej pečene stačí „obslúžiť" všetky nároky nášho denného života. Keď sa teda pečeň napokon zlomí - a prestane vládať, je to už zvyčajne veľmi, veľmi povážlivé...

Hrá svoju úlohu aj to, že chronická choroba pečene prebieha dlho v skrytosti? Veď pečeň zvyčajne nebolí - a človek o hroziacej katastrofe dlho nič nevie. Ako by sa tu dalo pomôcť? Máme ísť všetci zajtra k hepatológovi, k špecialistovi na choroby pečene?

Skutočne, pečeň bola akoby „menej na očiach". Aj samotných lekárov či iných zdravotníkov. Aj vedy, výskumu a farmaceutického prioemyslu. Do pozornosti sa viac hlásili iné zlé choroby (srdca, ciev, onkologické). To však dnes už neplatí. Pečeň je totiž súčasťou vývoja alebo poškodenia prakticky pri všetkých z nich. Vidieť to dobre pri postihnutí pečene metastázami rakoviny. V jej úlohách pri imunitnej obrane organizmu či metabolizme živín, liekov, toxických látok - i samotného alkoholu. V prípade tukového zápalu je pečeň zároveň príčinou i „obeťou" chorobných zmien. Zanedbávali sa, a to nielen u nás, na Slovensku, aj tie najviac potrebné preventívne opatrenia. Jednoduchá zdravotná osveta. Ľudia bežne nevedia, aké závažné nebezpečenstvo im hrozí z „papučovej kultúry", zbytočných stresov a obezity. Podceňujú fajčenie aj nadmerné pitie - a to už dokonca platí aj pre deti alebo mladistvých! Módne diéty „celebrít", zbytočné výživové doplnky, ani alternatívna medicína, „zázračné čínske alebo švajčiarske bylinky" (môžu byť jedovaté!) či homeopatia to nezachránia - skôr naopak. Ľuďom zatiaľ nikto jasne a zrozumiteľne nepovedal, že cestou von z pekla je zdravší, šťastnejší, lepší život. Podľa pravidiel zdravého rozumu - a „dobrého srdca". Aj my, lekári a zdravotníci, sme zatiaľ neurobili dosť, aby sme ľudí pred týmito pliagami ochránili. Zdá sa im totiž, že ich a ich najbližších sa to netýka... A tak sa radšej, za vlastné, neraz ťažko zarobené peniaze, predčasne zabíjajú či ničia... Ako tu „postaviť Slovensko na nohy", či „posadiť na bicykle"?? Ľudia to naozaj majú v rukách oveľa viac, ako my zdravotníci. Dajú si povedať?!

Môžu pre to niečo urobiť politici? Médiá? Asi by mali viac biť na poplach...

Je veľmi potrebné, aby sa problém chorôb pečene stal naozaj prioritou zdravotnej politiky. Našej medicíny i zdravotníctva. Zdravotných poisťovní. I verejnosti. A tiež médií: veď je to naozaj veľmi zlé! Pritom na Slovensku máme naozaj výnimočné predpoklady, aby sme to dobre zvládli. Sme napríklad jednou z prvých krajín na svete (!), kde bola založená hepatológia ako samostatný odbor medicíny. Máme špičkové klinické pracoviská. Celoštátnu sieť ambulancií. Vysoký štandard poskytovanej liečby a ďalšej starostlivosti. Medzinárodne renomovaných odborníkov. To všetko môže pomôcť v nerovnom boji o život a zdravie pacienta s chorobou pečene. Vieme, čo je potrebné v prevencii. Ale - nerobí sa to... Je teda nutné viac spojiť sily a mobilizovať všetky dostupné prostriedky. Rozumne investovať do toho, čo naši pacienti, aj zdraví občania skutočne potrebujú. Aby sa napríklad na vyšetrenie u hepatológa nemuselo toľko čakať. Aby sa nepropagoval alkohol - dokonca mládeži... (!) A predovšetkým, mali by sme mať, a to čím skôr, Národný program prevencie a racionálneho manažmentu chorôb pečene. Fungujúci. Chce to najmä chcieť. A urobiť pre to všetko potrebné. Ako sme sa za Slovenskú hepatologickú spoločnosť nedávno vyjadrili - „nečinnosť či ľahostajnosť v tejto oblasti určite zabíja". Môžeme dodať, že masovo...
(red)