hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

RUBRIKA VÝŽIVA PRE DIABETIKOV

Prečo sú antioxidanty pre diabetikov také dôležité?


Hyperglykémia alebo zvýšená hladina krvného cukru pri diabete vyvoláva viacero chorobných zmien prejavujúcich sa jednak akútnymi, ale predovšetkým chronickými komplikáciami. Hlavný mechanizmus poškodenia buniek má svoje korene vo vystupňovanom oxidačnom strese, ktorý v kombinácii s poruchou metabolizmu tukov vedie k postupnému zanášaniu ciev. V prípade, že zlyhávajú vlastné antioxidačné mechanizmy, pomôcť dobre zvládať diabetes môže riadna porcia antioxidantov v podobe vitamínov a mikroelementov.

Dôsledkom pôsobenia voľných radikálov, ktoré vyvolávajú oxidačný stres, je nielen starnutie organizmu (aj na bunkovej úrovni), ale aj rozvoj celého radu civilizačných chorôb, vrátane diabetu. V tejto súvislosti sa v súčasnosti považuje práve tento proces za kľúčovú príčinu rozvoja obávaných chronických komplikácií a spojujúci článok medzi jednotlivými chorobnými pochodmi, ktoré sa podieľajú na rozvoji cievnych zmien. Nebezpečné sú najmä v takom prípade, ak sa diabetes neodhalí včas, alebo pacient nie je liečbou dobre kompenzovaný. Vtedy skracujú život a zhoršujú jeho kvalitu v dôsledku poškodenia malých ciev na očnej sietnici a v obličkách, alebo poškodenia nervov.

Voľné kyslíkové radikály a oxidačný stres

O oxidačnom strese hovoríme vtedy, ak nastane nerovnováha medzi tvorbou voľných radikálov a stravou dodávanými antioxidantmi, ktorých úlohou je radikály neutralizovať. Reakcie vyvolané radikálmi - veľmi nestálymi molekulami, ktoré pôsobia na jadrá buniek, kde sa uchováva dedičná informácia - vedú k následným zmenám v štruktúre buniek, k poškodeniu tkanív, orgánov a nakoniec k poškodeniu dôležitých funkcií v organizme. Uplatňujú sa najmä pri procesoch starnutia, pri vzniku a vývoji onkologických ochorení, srdcovo-cievnych ochoreniach a rozvoji rôznych neurodegeneratívnych či metabolických chorôb, vrátane diabetu.

Za poškodenie sú zodpovedné metabolické zmeny

Chronická hyperglykémia - hlavný vyvolávateľ chronických komplikácií pri diabete - sa podieľa na rozvoji oxidačného stresu. Vysoká hladina krvného cukru pôsobí jednak na cirkulujúce krvné elementy (krvné doštičky a červené a biele krvinky), tak na výstelku ciev a väzivové bunky. Vplyvom zvýšenej koncentrácie glukózy v krvi, ktorá sa tak pre bunky stáva toxickou, sa mení nielen priebeh reakcií, ale prichádza aj k poškodeniu buniek. Podstata spočíva v štruktúre samotnej glukózy, ktorá sa jednak sama oxiduje a vytvára reaktívne medziprodukty, a súčasne umožní vznik reaktívnych foriem kyslíka, ktoré sa nazývajú aj voľné kyslíkové radikály. Sú zodpovedné za vznik oxidačného stresu a znamenajú nebezpečenstvo pre normálny priebeh reakcií vnútri bunky. Cievnu stenu však narúšajú aj oxidačnými procesmi zmenené krvné tuky - významné urýchľovače aterosklerotických zmien. Čo to konkrétne vystupňovaný oxidačný stres je? Zjednodušene povedané - nepomer medzi tvorbou reaktívnych foriem kyslíka a ich „odpratávaním", či už enzýmovým nebo neenzýmovým antioxidačným systémom. Dôležitú rolu tu zohrávajú vlastné antioxidačné mechanizmy ľudského organizmu. Ich zlyhanie je podľa odborníkov hlavnou príčinou chronických komplikácií diabetu, vrátane poškodenia ciev v dôsledku vysokej koncentrácie glukózy. Ak je kapacita týchto obranných, proti oxidačnému stresu pôsobiacich mechanizmov dostatočne aktivovaná, a dokáže „zneutralizovať" reaktívne formy kyslíka, k zmenám na bunkách cievnej steny nepríde.

Trojnásobné nebezpečenstvo - pre oči, obličky a nervy

Samotní, dobre edukovaní diabetici vedia, že ich ochorenie im môže závažným spôsobom poškodiť oči, obličky aj nervy. „Medzi chronické komplikácie, ktoré súvisia výlučne s diabetom, patrí postihnutie očných ciev, ktoré laicky povedané, praskajú. Sietnica následne zakrváca alebo sa na nej začnú vytvárať nové cievy - vtedy hovoríme o diabetickej retinopatii. Aj preto je dôležité, aby každého diabetika odosielal jeho lekár raz ročne na vyšetrenie očného pozadia. Ak sa diabetická retinopatia zachytí včas, môže sa aj skôr liečiť. Dnes existujú postupy, ktoré sú síce nákladné, ale vedia zabrzdiť progresiu ochorenia. Už pri diagnostike môžeme predpokladať, že pacient bude mať postihnuté malé cievy aj v obličkách, teda bude mať aj diabetickú nefropatiu," vysvetľuje MUDr. Zuzana Némethyová, CSc., hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre diabetológiu. Diabetická nefropatia je postihnutie obličiek. Nebezpečné je v tom, že jeho koncovým štádiom môže byť obličkové zlyhanie, kedy pacienti skončia na dialýze. Okrem malých ciev však patrí ku komplikáciám diabetu aj postihnutie nervov - diabetická neuropatia. Podieľa sa aj na vzniku takzvanej diabetickej nohy. Svoje tu však tiež zohráva poškodenie veľkých ciev na dolných končatinách, ide teda o kombináciu oboch faktorov. Typické sú prejavy ako tŕpnutie či svrbenie alebo mravčenie. Retinopatia a nefropatia sa podľa rôznych štúdií vyskytujú pri diabete asi v 20 až 30 percentách. „Diabetik obyčajne nemá len jednu komplikáciu, vekom sa pridávajú ďalšie. Napríklad srdcový infarkt. Diabetici ním trpia trikrát častejšie ako bežná populácia. V dôsledku diabetu sa v podstate urýchľuje sklerotický proces v cievach. Pacientovi s diabetom akoby jeho ochorenie spôsobovalo rýchlejšie starnutie. Výsledkom je nielen častejší výskyt srdcových infarktov, ale tiež častejší, asi dvojnásobný výskyt náhlej mozgovocievnej príhody v porovnaní s bežnou populáciou rovnakého veku. Navyše, najčastejšou príčinou amputácií je diabetická noha práve následkom zmien na cievach," dôvodí odborníčka.

Lepšia je pružná antioxidačná ochrana

Pravdou je, že nie všetkým diabetikom ich ochorenie v rovnakej miere postihne ich cievy a nervy. Odborníci si všimli, že aj niektorým veľmi dobre kompenzovaným diabetikom sa aj napriek tomu chronické komplikácie rozvinú, zatiaľ čo ich menej uspokojivo kontrolovaní „spolupacienti" trpia pomerne malým poškodením ciev. Zdá sa teda, že geneticky zmenené antioxidačné enzýmy nedokážu zabezpečiť dostatočnú ochranu pred reaktívnymi molekulami kyslíka, a tým „uľahčia" vznik komplikácií. Naopak, dobre a pružne reagujúci komplex antioxidačných enzýmov dokáže znížiť úroveň oxidačného stresu, a tým ochrániť bunky pred poškodením. Aj preto sa do popredia pozornosti vedcov dostávajú látky stimulujúce ochranný systém. Na oxidačný stres môžu pôsobiť aj niektoré lieky, napríklad statíny, či koenzým Q 10, ktorý je účinným antioxidantom schopným vychytať voľné radikály. Jeho tvorba vo všetkých bunkách ľudského tela vekom klesá, a keďže je to dôležitý antioxidant, zúčastňujúci sa na metabolických procesoch prebiehajúcich v srdci, je potrebné ho dopĺňať v strave (vnútornosti, ryby ako makrela, sardinky, sója, arašidy. Jeho podávanie zlepšuje činnosť srdca pri chronickej srdcovej nedostatočnosti či ischémii.

Ako zabrániť poškodeniu

Rozvoj chronických komplikácií vieme spomaliť alebo zabrzdiť v tom prípade, ak zabránime vysokým hladinám glukózy v krvi, čo vyvoláva poškodenie buniek (odborne hovoríme o dobrej metabolickej kompenzácii). „Predpokladom je zaistiť hladinu krvného cukru rovnako ako na lačno, tak aj po jedle v určitých hladinách. Ak sa pacient dobre lieči, vieme oddialiť alebo spomaliť rozvoj komplikácií. Kompenzovaný stav nezaistíme len prostredníctvom liekov, rovnako dôležité sú životospráva, diéta, pohybová aktivita. Lieky nie sú všemocné a tak dôležité skrátka je, aby pacient spolupracoval a životosprávu dodržiaval. Ak je pacient zle metabolicky kompenzovaný, riziko komplikácií sa zvyšuje," vysvetľuje doktorka Némethyová.

Prečo potrebujú diabetici antioxidanty?

Pacienta s diabetom treba liečiť komplexne. Neliečiť len diabetes, ale aj vysoký krvný tlak, zvýšenú hladinu cholesterolu, snažiť sa udržať si zdravú hmotnosť a prestať fajčiť. To všetko sú faktory, ktoré môžu zlepšiť prognózu a zabrzdiť rozvoj postihnutia a možno ich zahrnúť do zdravého životného štýlu. Jeho súčasťou - a pre diabetikov to platí dvojnásobne - je dostatok zdravej stravy s vysokým obsahom prirodzených antioxidantov, predovšetkým z rastlinných zdrojov, a v prípade potreby aj vo forme výživových doplnkov. Tak možno zvýšiť či posilniť antioxidačné obranné mechanizmy. Ktoré antioxidanty sú pre diabetikov najdôležitejšie? Napríklad katechíny, nachádzajúce sa v čaji, najmä zelenom, čokoláde či hrozne, pomáhajú udržiavať v dobrej kondícii nielen cievy a srdce, ale aj bezpečnú hladinu krvného cukru. Ďalšie ako flavanóny (citrusové ovocie), flavonoly (brokolica, cibuľa, jablká) pomáhajú neutralizovať voľné radikály a podieľajú sa na antioxidačnej ochrane buniek. Rastlinné steroly a stanoly (kukurica, obilie, sója) zasa znižujú hladinu „zlého" cholesterolu, rovnako ako aj riziko vzniku chronických chorôb. Riziko vysokého krvného tlaku a infarktu znižuje zasa draslík, minerál s antioxidačnými účinkami. Nájdeme ho v zemiakoch, cereáliách, citrusoch, fazuli či banánoch. Vitamíny s najvýraznejšími antioxidačnými účinkami sú vitamíny A, C a E. Skutočne výnimočný, pokiaľ ide o oxidačný stres podieľajúci sa na ateroskleróze, je vitamín E. Dostatočná kompenzácia týmto vitamínom (menej známe je, že to platí aj pre „všestranný" vitamín C) dokáže vďaka svojej schopnosti odbúravať „zlý" cholesterol, predchádzať vápenateniu ciev. Vitamín E má ešte aj ďalšiu výnimočnú schopnosť - dokáže chrániť tuky, iné vitamíny či hormóny a enzýmy pred znehodnotením voľnými radikálmi. Aj takto môžu diabetici svoje ochorenie dobre zvládať a predísť obávaným, v koncových štádiách dokonca invalidizujúcim komplikáciám.

Ivana Baranovičová