hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

RUBRIKA BALNEOLÓGIA

Predchádzajme bolesti chrbtice

MUDr. Dagmar Demeterová, vedúca lekárka Kúpeľov Dudince, a. s. radí záujemcom o pobyt v kúpeľoch

Ochorenia chrbtice patria v dnešnej civilizovanej spoločnosti medzi najčastejšie. Pre svoju závažnosť a vysoký výskyt nie sú len medicínskym, ale aj ekonomickým problémom. Liečba týchto ochorení patrí medzi ekonomicky náročné. Stáva sa aj sociálnym problémom, pretože postihuje čoraz mladších ľudí, často 20- až 40-ročných. Býva tiež príčinou dlhodobej práceneschopnosti, prípadne invalidity. Podľa charakteru rozdeľujeme ochorenia chrbtice na degeneratívne, zápalové, traumatické a nádorové.

Čo má teda robiť pacient, ktorý má príznaky ochorenia chrbtice? Samozrejme, liečba závisí od typu ochorenia na základe komplexného lekárskeho vyšetrenia. V akútnom štádiu a pri bolestiach je nutná často aj medikamentózna liečba vo forme podávania liekov od bolesti, na uvoľnenie svalového spasmu a protizápalových liekov.

Príčiny vzniku ochorenia chrbtice môžu byť rôzne...

  • nesprávne držanie tela

Pri ňom dochádza k tzv. svalovej dysbalancii s následnými bolesťami. Ak to trvá dlho, najmä deťom sa deformuje chrbtica a vzniká skolióza. Ochorenie sa stáva ireverzibilné.

  • sedavé zamestnanie

Pre ľudí, ktorí majú sedavú prácu, je mimoriadne dôležité mať stoličku so správne nastavenou výškou a hĺbkou sedu, a tiež mať správne umiestnený monitor počítača a klávesnicu.

  • nadváha

Tiež vedie k deformáciám chrbtice, a to najčastejšie druhotne, z poškodenia váhonosných kĺbov (kolená, bedrá). Dôsledkom sústavného preťaženia sa deformujú, dochádza k vzniku artrózy, k zmenám postavenia kĺbov.

  • nedostatočná pohybová aktivita

Je potrebné udržiavať si dobrú telesnú kondíciu a vyvarovať sa nečinnosti, pretože pri nej svalstvo ochabuje. Pre normálnu funkciu chrbtice je potrebné vytvorenie pevného svalového korzetu.

  • nadmerná pohybová aktivita

Pozor napríklad na neúnosné preťažovanie chrbtice v posilňovniach!

  • ťažká práca a jednostranná záťaž pri práci (napríklad práca pri rôznych výrobných strojoch)
  • prechladnutie
  • stres a mnoho iných faktorov

 

Keď mi už nič nepomôže, pôjdem do kúpeľov...

Dôležitou súčasťou liečby, ale hlavne prevencie ochorení chrbtice, je kúpeľná liečba. Kedysi v minulosti pretrvával názor, že keď už nič pacientovi nepomohlo, išiel na liečenie do kúpeľov. Dnes je situácia iná. Moderný človek si začína v plnej miere uvedomovať, že pre zachovanie plnej výkonnosti, zdravia, a tým aj dobrej kvality života, je dôležitá prevencia. A tu zohráva veľmi dôležitú úlohu práve kúpeľná liečba.

V praxi ako lekári pozorujeme, že kúpele čoraz viac vyhľadávajú klienti, ktorí sa nezameriavajú len na krátke víkendové, relaxačné či wellness pobyty. Áno, aj krátky oddych je dôležitý. Kúpeľní hostia však začínajú preferovať dlhodobejšie pobyty typu Medical s lekárskou konzultáciou a liečebnými procedúrami. Čím ďalej, tým viac chcú ľudia oddychovať aktívne - vyžadujú možnosť pohybovej aktivity, cvičenia, plávanie, hydrokinezioterapiu, bicyklovanie, nordic walking a iné.

Základom liečby, ale i prevencie ochorenia chrbtice je v Kúpeľoch Dudince liečba dudinskou minerálnou vodou. Tá patrí medzi celosvetovo jedinečné minerálne vody (podobné chemické zloženie vody majú len kúpele Vichy vo Francúzsku a v Japonsku). Jedinečnou ju robí vysoká mineralizácia a kombinácia oxidu uhličitého a sírovodíka, ktoré sa navzájom podporujú, a tým sa zvyšuje ich účinok.

Dôležitou súčasťou liečby a prevencie ochorenia chrbtice v Kúpeľoch Dudince sú aj rôzne druhy masáží, či už klasických alebo segmentových. Ich cieľom je nielen uvoľnenie stuhnutého svalstva chrbtice. Pri masáži sa svalstvo prekrvuje, a tým sa  zrýchli metabolizmus v postihnutom tkanive. Dôležitý je aj relaxačný účinok masáží. Dochádza pri nich k uvoľňovaniu endorfínov - hormónov  šťastia. Aj tie majú veľký význam v liečbe. Platí: ak som pozitívne naladený, aj moja liečba je úspešnejšia.

 

Nestačí sa len liečiť - liečbe treba aj rozumieť

V kúpeľoch sa okrem poskytnutia liečebných procedúr snažíme aj o edukáciu klienta. Je nutné, aby každý vedel o svojom ochorení čo najviac, aby rozumel liečbe, ktorá sa mu poskytuje. Dôležité je poznať aj vedľajšie účinky liečby, napríklad medikamentóznej. Človek s ochorením chrbtice, či iným ochorením pohybového aparátu, by si mal uvedomiť dôležitosť pohybovej aktivity. Každý by si mal dávať  pozor na úrazy a voliť takú pohybovú aktivitu, respektíve šport, ktorý je primeraný jeho veku, schopnostiam a zdravotnému stavu. Je veľmi dôležité, aby sme sa venovali takému športu, ktorý nás baví, z ktorého máme radosť. Len vtedy sa pohybová aktivita stane prirodzenou súčasťou nášho života a prispeje k zlepšeniu jeho kvality.