hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

RUBRIKA DIABETES MELLITUS

Prejavy hypoglykémie

Ak glykémia klesne pod 3,3 mmol/l, aktiváciou autonómneho nervového systému vznikajú nasledovné symptómy - varovné príznaky, ktoré diabetika na rozvoj hypoglykémie upozornia:

 • pocit hladu
 • jemný tras
 • úzkosť
 • potenie
 • pocit tepla
 • zrýchlená činnosť srdca, tachykardia
 • vzostup tlaku krvi

 

Ak glykémia klesne pod 2,8mmol/l, porušením funkcie mozgu sa prejavia tzv. neuroglykopenické symptómy. Ide o nedostatok glukózy v centrálnom nervovom systéme:

 • bolesti hlavy
 • zhoršenie zraku, dvojité videnie
 • porucha reči
 • kŕče, obrny, závraty
 • slabosť, ospalosť
 • zmätenosť, podráždenie
 • nezvyčajné správanie
 • povahové zmeny
 • zmeny nálady - depresia, eufória, poruchy myslenia.

Za závažnú hypoglykémiu sa považuje hladina pod 2,5 mmol/l. Je to stav, ktorý si vyžaduje pomoc inej osoby.

 

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, Bratislava

Hypoglykémia v živote diabetika

Hypoglykémia, nízka hladina krvného cukru je stav, keď hladina glukózy v krvi klesne pod 3,3 mmol/l. Pri poklese glykémie pod 2,3 mmol/l sa stav môže končiť bezvedomím (hypoglykemická kóma) a bez ďalšej pomoci aj smrťou. Vyskytnúť sa môže ako u diabetikov 1. typu, tak aj u diabetikov 2. typu, najčastejšie vtedy, ak sa liečia inzulínom alebo tabletami (najmä zo skupiny sulfonylmočoviny).

Prvá skúsenosť s hypoglykémiou môže človeka vystrašiť a vyvolať obavu z jej ďalších výskytov. Môže nastať z rôznych dôvodov: oneskorené alebo vynechané jedlo, jedlá s nízkym obsahom sacharidov alebo s nižším obsahom sacharidov ako predpokladáme, príliš mastné jedlá, konzumácia alkoholu, nadmerná pohybová aktivita, neprimeraná dávka bolusového alebo bazálneho inzulínu, účinok niektorých liekov, závažná porucha alebo zhoršenie funkcie pečene a obličiek. Diabetik si však musí uvedomiť, že v prípade dlhodobého zvýšenia glykémií môže ako hypoglykémiu pociťovať aj glykémie, ktoré sú vyššie (často ide o tzv. relatívny pokles glykémie).

Keďže glukóza je základným zdrojom energie pre celý organizmus, telo na zníženie cukru v krvi reaguje spustením „alarmu". Vylúči sa stresový hormón adrenalín, ktorý je zodpovedný za prvé prejavy hypoglykémie. Patria medzi ne: búšenie srdca, tras rúk, silný hlad, studený pot, zblednutie. Závažná hypoglykémia môže viesť k poklesu srdcovej frekvencie, k poklesu srdcového výdaja, k mozgovej príhode, infarktu myokardu, akútnemu srdcovému zlyhaniu alebo ku komorovej arytmii, ku kŕčom, kóme až úmrtiu. Nebezpečný je tzv. syndróm neuvedomovania si hypoglykémie.

Ideálne je hypoglykémiám predchádzať striktným dodržiavaním diétnych a režimových opatrení - zosúladením jedla, fyzickej aktivity a samozrejme podávania antidiabetík (tabliet alebo inzulínu). V prípade, že sa objavia príznaky hypoglykémie je potrebné odmerať hladinu cukru v krvi. Miernu hypoglykémiu dokáže pacient zvládnuť aj sám. Je potrebné rýchlo užiť ľahko sa vstrebávajúce cukry približne 1 až 1,5 sacharidovej jednotky (hroznový cukor, ovocný džús, kola...). Nepoužívajte nápoje s umelými sladidlami - tie neriešia hypoglykémiu. Pri ľahšej hypoglykémii príznaky ustupujú väčšinou do 15 minút. Pri stredne ťažkej hypoglykémii pri pretrvávaní príznakov je potrebné podanie sacharidov zopakovať viackrát. Pri ťažkej hypoglykémii (s poruchou vedomia) je potrebná pomoc druhej osoby. Nemali by sme podávať žiadne nápoje pre riziko vdýchnutia do pľúc, zdravotníci aplikujú glukózu do žily. Je veľmi vhodné, ak pacient, ktorý máva ťažké hypoglykémie, má doma glukagón a rodinní príslušníci sú vycvičení v jeho aplikácii. Sacharidy podávame až po nadobudnutí vedomia. Hypoglykémia po nadmernej dávke bazálneho inzulínu alebo sulfonylmočoviny môže byť protrahovaná (môže trvať dlhšie než zvyčajne - pozn. red.) a vyžiadať si hospitalizáciu s kontinuálnou infúziou roztoku glukózy.

Každú hypoglykémiu je potrebné ohlásiť ošetrujúcemu lekárovi. Hypoglykémiu si musí pacient sám aj zhodnotiť (jedlo, pohybová aktivita, dávka liekov, akútne ochorenie). Diabetológ sa určite bude pýtať na okolnosti vzniku hypoglykémie, a ak ich spoločne odhalia, pacientovi to v budúcnosti pomôže vyhnúť sa vzniku hypoglykémie.


Strach z hypoglykémie

Hypoglykémia patrí medzi najčastejšie dôvody prerušenia inzulínovej liečby na Slovensku. Výskyt hypoglykémie podľa medzinárodných prieskumov súvisí s nedodržaním liečby a dokonca s prerušením inzulínovej liečby. Pacienti často udávali vynechanie dávok, nedodržanie času podania a zníženie dávky inzulínu. Strach z hypoglykémie bol častým dôvodom úmyselných nepravidelností pri podaní inzulínu, čo môže viesť k zhoršeniu kontroly glykémie. Pacienti sú kvôli tomuto strachu menej ochotní spolupracovať na intenzívnej liečbe, zhoršuje sa dodržiavanie diétnych opatrení aj správnosť a presnosť užívania liekov. Hypoglykémia sa tak paradoxne stáva rizikovým faktorom rozvoja neskorých chronických komplikácii diabetu spôsobených častou hyperglykémiou - vysokými hladinami cukru v krvi.

 

Pripravila Ivana Baranovičová