hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

 

RUBRIKA DUŠEVNÉ ZDRAVIE

Psychické ochorenia sú epidémiou dnešnej doby

 

Ľudí, ktorí nimi trpia, stále pribúda. Naše duševné zdravie ohrozuje stres, rýchly životný štýl, prepracovanosť, náročné vzťahy v rodinách, sociálna neistota i nevyriešené traumy z minulosti. Máme pocit, že psychohygiena s dostatkom spánku a aktívneho odpočinku je luxus, ktorý si nemôžeme dovoliť. Čo môžeme urobiť sami pre seba a aké sú príznaky chorobne zmenenej nálady, jedného z prvých príznakov depresie, rozpráva pre Bedeker zdravia MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD., prezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti z Psychiatrickej kliniky LF UK a Univerzitnej nemocnice v Bratislave.

 

Depresívna porucha či nálada sa označuje za emóciu, ktorá stratila svoj účel. Ako by si mal laik vysvetliť toto slovné spojenie?

Pacient, ktorý trpí depresiou, väčšinou nevie uviesť, čo je dôvodom jeho ťažkostí alebo priznáva, že aj po vyriešení problému, pre ktorý si myslel, že trpí depresiou, sa jeho nálada nezlepšuje a depresívne ťažkosti nemiznú.

 

Čo je to ranné pesimum?

Ranné pesimum predstavuje veľmi ťažké depresívne prežívanie chorého, ráno po zobudení. Spravidla jeho fungovanie počas dňa kolíše nasledujúcim spôsobom: Ráno ho prebudí depresívna nálada, ťažoba, depresívne myšlienky, cíti sa unavený, bez chuti a sily začať nový deň. Jeho nálada sa zvykne k večeru zlepšovať. Začína sa cítiť lepšie, pokojnejšie, má chuť niečo robiť. Akoby sa „čierne okuliare", ktoré mu ráno na oči nasadila depresia, rozjasňovali. K spánku sa ukladá s nádejou, že depresia je na ústupe. Väčšinou aj bez ťažkostí zaspí. Budí sa však po krátkom, niekedy plytkom či prerušovanom spánku, bez pocitu oddychu a relaxácie a opäť má na očiach spomínané „čierne" okuliare. A opäť sa  objavuje ďalšie ranné pesimum.

 

Depresia môže mať viaceré formy. Niekdy sa napríklad hovorí aj o sezónnom blues, je aj to určitá forma depresie?

Sezónna depresia je podtypom depresívnej poruchy, ktorá sa chorému vracia opakovane, v niektorých obdobiach roka. Za jej príčinu sa považuje nedostatok slnečného svetla v neskorých jesenných a zimných mesiacoch. Prejavuje sa však rovnako ako iné typy depresie, nemá špecifický klinický obraz. Jej špecifickosť spočíva v jej priebehu.

 

Čo je to atak duševnej poruchy?

Atak je epizóda, alebo aktívna fáza duševnej poruchy. Počas neho sú príznaky poruchy intenzívne.

 

Aké príznaky by si mali ľudia všímať nielen na sebe, ale aj na svojich blízkych, ktoré by mohli byť prvým varovným signálom, že sa s človekom niečo deje?

Na túto otázku nie je možné jednoznačne odpovedať, pretože pri rôznych psychických porucháchsa vyskytujú odlišné prvé príznaky. Pri depresii ide o príznaky ako skleslá nálada, anhedónia, úzkosti a neopodstatnené obavy, poruchy spánku, strata sebavedomia, snaha izolovať sa od okolia, uzatvárať do seba, chorý sa musí nútiť do činnosti.

 

Pacientom často komplikuje návrat k bežnému životu práve anhedónia, jeden zo základných príznakov depresie. Súčasne je to jeden z prvých príznakov tohto ochorenia. O čo konkrétne ide?

Ide o príznak, ktorý významne znižuje kvalitu života chorého, pretože mu jeho život neprináša potešenie, pocit spokojnosti, a to nielen z výnimočných situácií, ale aj bežného každodenného života (z rodinného života - partnera, detí, chýba mu pocit lásky, alebo z dobrého jedla, stretnutia s ľuďmi, z práce, koníčkov atď.).

 

Dá sa aj v takomto prípade pomôcť antidepresívami?

Samozrejme, v súčasnosti máme k dispozícii celú škálu moderných účinných, bezpečných antidepresív, ktoré pacienti dobre znášajú.

 

Ak sa lepšie pozrieme na svoje okolie, zistíme, že mnohí z nás ani nedokážu oddychovať. Čo odporúčate pacientom, aké najdôležitejšie zásady psychohygieny?

Dopriať si čas na relaxáciu, pričom však oddych neznamená len pasívne prežívanie, ale aj fyzický pohyb na čerstvom vzduchu. Jednoducho, vedieť si  vychutnať príjemné aktivity. V prípade stresujúcich nepriaznivých životných udalostí nie je dobré snažiť sa ich potlačiť, ale treba si nájsť čas na ich prežitie, spracovanie, najlepšie s podporou blízkeho človeka. Neuzatvárať sa do seba. Zdravo sa stravovať. A, samozrejme, nezanedbávať pravidelný a dostatočne dlhý spánok. V prípade, že ťažkosti pretrvávajú, nebáť sa a navštíviť odborníka.

 

Na Slovensku funguje sieť psychiatrických pohotovostí, kam sa v krízovej situácii môžu pacienti obrátiť? Ako sa dostanú k informáciám, kde ich hľadať? Existujú zrejme vo všetkým nemocniciach, kde sú psychiatrické kliniky....

Príznaky neliečenej depresie sa pacientovi, ktorý sa dlho nevie odhodlať vyhľadať psychiatra, môžu vystupňovať kedykoľvek. Pozitívnou správou je, že aj v takejto nečakanej, napríklad nočnej chvíli alebo počas víkendu, má pacient s psychickými ťažkosťami šancu vyhľadať pomoc. Mnohé všeobecné nemocnice, kde sa nachádzajú psychiatrické oddelenia a kliniky, respektíve psychiatrické nemocnice na Slovensku, sú pripravené poskytnúť pomoc pacientom v pohotovostných službách. Psychiatrická starostlivosť je teda na Slovensku dostupná 24 hodín denne, počas celého roka. Samozrejme, najvhodnejším postupom je návšteva ambulantného psychiatra počas dňa v ordinačných hodinách, kde je väčší priestor na precíznu diagnostiku pacientových ťažkostí, aj vysvetlenie a poučenie o ochorení, ktorým trpí a jeho liečbe. Psychiatrická starostlivosť na Slovensku je organizovaná tým spôsobom, aby pre geografickú oblasť so 100- až 150-tisíc obyvateľmi bola vytvorená vlastná sieť psychiatrických ambulancií a nemocničnej psychiatrickej starostlivosti. V praxi to znamená, že pacienti nemajú k psychiatrickej pomoci ďalej ako 80 kilometrov.

 

Dopĺňam zopár zaujímavých štatistických údajov, ktoré uvádza Národné centrum zdravotníckych informácií pre rok 2014.

Depresia spojená s úzkosťou či iným prejavmi narušenia psychiky, ľudí často prekvapí. Mnohí majú pocit, že „im sa to nikdy nemôže stať" a depresiu pokladajú za prejav slabosti alebo za vlastné osobné zlyhanie. Depresia však môže postihnúť hocikoho v každom veku a životnom období. Často vypukne bez zjavnej, náhlej príčiny a pôvod ochorenia sa mnohokrát nedá zistiť. Neliečené ochorenie môže človeka ochromiť na dlhé týždne až mesiace, zbaviť ho schopnosti pracovať, zúčastňovať sa na chode rodiny, či udržiavať kontakty s priateľmi. A aká je podľa Centra zdravotníckych informácií situácia na Slovensku? V minulom roku vyšetrili lekári v psychiatrických ambulanciách celkovo asi o 25 % viac žien ako mužov. Závisí však od diagnózy, ktoré pohlavie postihuje častejšie. Napríklad ženy psychiatri častejšie vyšetrujú pre depresívne a úzkostné poruchy, mužov pre poruchy psychiky spôsobené alkoholom a drogami. Najčastejšie vyšetrujú psychiatri u nás pacientov pre poruchy nálady, úzkostné poruchy, a na treťom mieste demencie. Najviac pacientov je vo veku 45 až 64 rokov.

 

(iba)