hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

 

RUBRIKA RESPIRAČNÉ OCHORENIA

Rozdýchavate sa dlhšie, ako je zdravé?

 

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je chronické, pomaly sa zhoršujúce, zápalové ochorenie dýchacích ciest a pľúc s obštrukciou a s postupnou deštrukciou pľúcneho tkaniva. Ochorenie postupne znemožňuje normálne, fyziologické dýchanie a výrazne zhoršuje kvalitu života pacientov.

 

Choroba je zákerná v tom, že sa začína veľmi nenápadne. Často sa prejaví až v štádiu, keď sú pľúcne funkcie už veľmi obmedzené. Mnohí pacienti vyhľadajú pomoc neskoro. V našich podmienkach postihuje najmä dlhoročných fajčiarov, zvyčajne nad 40 rokov. Pokročilá CHOCHP má, pokiaľ ide o úmrtnosť, rovnakú prognózu ako karcinóm pľúc. Celosvetovo patrí ochoreniu štvrtá priečka v rebríčku príčin úmrtí. „Štatistické záznamy udávajú, že ročne na toto ochorenie zomierajú asi tri milióny ľudí a predpokladá sa, že počty chorých sa budú zvyšovať. Odhaduje sa, že prevalencia v našej populácii je asi päť až sedem percent, skutočný výskyt ochorenia je však oveľa vyšší, pretože viac ako polovica ľudí nevie, že ním trpí. Navyše s vekom výskyt CHOCHP stúpa a radí sa hneď za také ochorenia ako diabetes mellitus či srdcové zlyhávanie," hovorí hlavná odborníčka MZ SR pre pneumológiu a ftizeológiu doc. MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH, primárka Kliniky pneumológie a ftizeológie SZÚ Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Napriek tomu včasná, dôsledná a dlhodobá liečba dokáže progresiu ochorenia spomaliť a stabilizovať, aj keď ju nedokáže vyliečiť.

 

CHOCHP zapríčiňuje vo svete smrť jedného človeka každých desať sekúnd, postihuje mužov aj ženy, približne 70% pacientov však tvoria muži.

Skoré štádiá CHOCHP zostávajú často nerozpoznané

 

Ochorenie sa diagnostikuje pomocou dychového testu nazývaného spirometria. Tento bezbolestný test zaberie iba pár minút, zmeria objem vzduchu, ktorý človek dokáže vydýchnuť, a dĺžku času, ktorú mu to zaberie. Vedci sa zaoberajú aj výskumom ďalších metód na skoršie rozpoznanie CHOCHP.

Problém je v tom, že skoré štádiá CHOCHP zostávajú často nerozpoznané, čiastočne aj preto, že mnohí ľudia podceňujú symptómy ako dýchavičnosť, chronický kašeľ a vykašliavanie hlienu, a považujú ich za prirodzenú súčasť starnutia alebo logický dôsledok fajčenia. Napriek tomu, že najčastejšou príčinou CHOCHP je fajčenie, až 25 % pacientov nikdy nefajčilo.

Štádiá CHOCHP

 

Ako sa CHOCHP prejavuje?

„Chronická obštrukčná choroba pľúc patrí medzi zákerné ochorenia, ktoré nebolia, a možno preto sa nám ju nedarí diagnostikovať v skorých štádiách. Začína sa často veľmi nenápadne, ochorenie má v začiatkoch veľmi podobné príznaky ako prechladnutie. Typický pacient má zvyčajne viac ako 40 rokov, ale čoraz častejšie ochorejú aj mladšie ročníky. Chorý je zvyčajne fajčiar. Z nešpecifických príznakov je charakteristické pískanie, tieseň na hrudníku, ktoré sa zhoršujú pri exacerbáciách, čo je akútne zhoršenie príznakov ochorenia, potom pri zmene počasia a pri námahe. Príznaky sa rozvíjajú niekedy aj celé roky či desaťročie, až kým pacienti nemajú výrazné zhoršenie pľúcnych funkcií," hovorí MUDr. Helena Leščišinová, pneumologička, primárka Poliklinického oddelenia tuberkulózy a pľúcnych chorôb z Nemocnice s poliklinikou sv. Jakuba v Bardejove. „Pacienti obmedzujú čoraz viac svoje aktivity, aby sa čím menej zadýchali, zhoršenie príznakov opisujú ako lapanie dychu, neschopnosť sa nadýchnuť alebo majú pocit, že sa zadýchavajú, aj keď iba sedia. Obmedzenie dýchania v nich vyvoláva strach a paniku. Zadýchavajú sa pri takých bežných aktivitách ako sprchovanie či obúvanie topánok. Pacienti sú obmedzení spoločensky, sú smutní a depresívni, neradi sa ukazujú na verejnosti. Príznaky zhoršujú srdcovo-cievne ochorenia a platí to aj naopak," vysvetľuje primárka Leščišinová. CHOCHP sa časom zhoršuje a obmedzuje pacienta nielen v jeho každodenných činnostiach, ale v konečnom štádiu ho ohrozuje na živote.

 

Príznaky

 • Kašeľ pretrvávajúci najmenej tri mesiace vroku, opakujúci sa každý rok
 • Dýchavičnosť, zadýchavanie - pacientom sa nedostáva vzduch, majú problémy schôdzou hore po schodoch, do kopca, dobehnúť na autobus, robiť domáce práce alebo práce vzáhradke, rozprávať počas chôdze
 • Pocit zvierania v hrudníku
 • Dlhodobý kašeľ svykašliavaním hlienu (priesvitného, bieleho, žltého alebo zelenkastého)
 • Modranie pier anechtových lôžok
 • Časté infekcie dýchacích ciest (nachladnutie, chrípka, zápal pľúc)
 • Únava
 • Úbytok hmotnosti.

„Dobrou správou je, že ochorenie je preventabilné a do určitej miery aj liečiteľné. Ide o trvalé obmedzenie prietoku vzduchu, teda zúženie priedušiek, čo sprevádza výrazná zápalová odpoveď s opuchom slizníc a produkciou hlienov, a je to reakcia buď na fajčenie, alebo iné škodliviny z prostredia. Ochorenie zhoršujú takzvané exacerbácie, opätovné vzplanutia v období niekoľkých dní, keď sa príznaky zhoršia, a aj iné pridružené ochorenia, čo celkovú prognózu zhoršuje," vysvetľuje primárka Hájková.

 

"Až 80 % prípadov ochorení je spôsobené fajčením, pričom je jedno, či ide o aktívne alebo pasívne fajčenie, ohrozené sú preto aj deti a príbuzní chronických fajčiarov! CHOCHP sa vyvinie 15 až 20 % fajčiarov, ktorí sú vnímaví k účinku škodlivín vo vdychovanom vzduchu!"

Správna liečba pomáha zmierniť príznaky a spomaliť zhoršovanie CHOCHP

 

Bez liečby je CHOCHP všeobecne progresívne ochorenie a jeho zhoršovanie spôsobuje, že pacienti sa zadýchavajú počas každodenných aktivít ako chodenie po schodoch alebo dokonca ranné umývanie či obliekanie.

Manažment ochorenia sa za posledné roky výrazne zlepšil, preto by pacienti mali o svojich ťažkostiach hovoriť s lekárom a neuspokojiť sa s pocitom, že lepšie to už nebude. Liečenie CHOCHP je najefektívnejšie, pokiaľ sa začne v skorom štádiu ochorenia. Pre všetky štádiá je dostupná liečba, ktorá dokáže potlačiť symptómy ako dýchavičnosť a umožňuje ľuďom plnohodnotnejšie prežiť deň aj s fyzickými aktivitami, na ktoré boli zvyknutí.

„Pacienti by mali prestať fajčiť a snažiť sa vylúčiť všetky ostatné rizikové faktory, ktoré sa podieľajú na vzniku a rozvoji ochorenia. Základnou farmakologickou liečbou sú inhalačné bronchodilatanciá, ktorých mechanizmus účinku spočíva v udržiavaní priechodnosti dýchacích ciest počas výdychu. Používaním inhalačných systémov vieme dosiahnuť podstatne vyššiu lokálnu koncentráciu účinnej látky, rýchly nástup účinku a minimalizovanie vedľajších systémových účinkov. Moderná liečba pozná v indikovaných prípadoch aj duálne kombinácie rôznych molekúl s bronchodilatačným účinkom, respektíve kombináciu s inhalačným kortikoidom, ktorý sa do liečby pridáva pre svoj protizápalový účinok. Lieky sa pacientovi pridávajú postupne a v závislosti od štádiovosti ochorenia. Liečba, aby bola účinná, musí byť pravidelná, dlhodobá a personalizovaná, teda šitá na mieru konkrétnemu pacientovi. Súčasťou komplexnej liečby je aj pravidelná dychová rehabilitácia, každoročné očkovanie protichrípkovou vakcínou, dlhodobá domáca oxygenoterapia a v niektorých prípadoch chirurgická liečba, resp. transplantácia pľúc. Za kľúčovú úlohu pre nás považujeme edukáciu pacientov a aj ich rodinných príslušníkov," hovorí docentka MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH.

 

„Nikdy nie je neskoro spomaliť správnou liečbou zhoršovanie chronickej obštrukčnej choroby pľúc"


Ako sa brániť proti CHOCHP?

Prečo človek na CHOCHP ochorie? Podľa primárky Hájkovej treba neustále upozorňovať na to, že v rozvoji ochorenia má veľký význam inhalácia cigaretového dymu. „Pri fajčení, okrem horenia tabaku a cigaretového papiera, sa spolu s nikotínom dostáva do pľúc asi päťtisíc potencionálne škodlivých toxických látok. A okrem toho sú nebezpečné aj škodliviny z prostredia, prach a chemikálie z pracovného prostredia, ale aj napríklad kuchynské výpary a pasívne fajčenie," vymenúva primárka Hájková. Dôležitú úlohu zohráva aj dedičnosť a prechodené a nedoliečené, najmä chronické infekcie vírusového pôvodu.

 

Čo robiť, aby sme sa ochoreniu vyhli?

 

 • Nefajčiť
 • Vyhýbať sa priestorom so znečisteným azafajčeným vzduchom
 • Naučiť sa dychové cvičenia apravidelne ich vykonávať
 • Piť dostatočné množstvo tekutín
 • Zvlhčovať vzduch. Uľahčuje to vykašliavanie hlienu
 • Jesť zdravo audržiavať si správnu životosprávu
 • Pravidelne cvičiť. Zvyšuje sa tým sila, vytrvalosť aposilňujú sa brušné svaly
 • Pravidelne chodiť na kontroly klekárovi. Dodržiavať predpísanú liečbu aj vprípade, keď sa cítite zdravo

 

Ako ste na tom vy?

Nasledujúce otázky môžu pomôcť odhaliť podozrenie na CHOCHP:

 

1.Kašlete niekoľkokrát za deň väčšinu dní v roku?               Áno    Nie

2. Vykašliavate po väčšinu dní hlieny?                               Áno    Nie

3. Zadýchavate sa častejšie ako vaši rovesníci?                  Áno    Nie

4. Máte viac ako 40 rokov?                                            Áno    Nie

5. Ste súčasný alebo bývalý fajčiar?                                 Áno    Nie

 

Ak ste odpovedali áno na tri a viac otázok, konzultujte so svojím lekárom či môžete trpieť CHOCHP.

Skoré odhalenie CHOCHP dáva vyššiu nádej na predchádzanie ďalšiemu poškodeniu pľúc. Dostupná liečba pomáha pacientom v každom štádiu ochorenia cítiť sa lepšie a viesť aktívnejší život.

(red)