hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

RUBRIKA NEUROLÓGIA

SLOVÁCI PRICHÁDZAJÚ S CIEVNOU PRÍHODOU K LEKÁROVI NESKORO

 

Až 15 miliónov ľudí ročne podľahne celosvetovo cievnej mozgovej príhode. Postihne mladých aj starých, bez ohľadu na vek, pohlavie či rasu. Pritom veľa ľudí ani nepozná jej prejavy! Porucha reči, ochrnutie končatín a pokles kútiku sú prejavy, pri ktorých neváhajte a okamžite volajte 155! Môžete tak zachrániť život sebe, alebo svojim blízkym.

 

Čas je mozog!

Pretože naozaj platí, že čas je mozog. Nezaškodí preto pripomenúť si, aké sú tri prejavy cievnej mozgovej príhody: porucha reči, ochrnutie končatín a pokles ústneho kútiku.

 

Na Slovensku ročne pribudne až 17 tisíc pacientov, ktorých postihla cievna mozgová príhoda. Napriek dostupnej liečbe je v akútnom štádiu zachytených len 11 % z nich. Slováci totiž nepoznajú príznaky mozgovej mŕtvice a lekársku pomoc vyhľadajú neskoro. Pri cievnej mozgovej príhode pritom rozhoduje čas. Limit pre podanie akútnej liečby je štyri a pol hodiny a mechanické odstránenie krvnej zrazeniny je možné do ôsmich hodín od prvých príznakov. Čím skôr pacient zavolá pomoc, tým má lepšie šance na plnohodnotný život. S cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o cievnych mozgových príhodách prebieha na Slovensku od jari tohto roka kampaň Čas je mozog. Čas je rozhodujúca veličina. Čas sa dá ušetriť na strane pacienta, ak privolá pomoc rýchlo a rovnako je možné získať cenné minúty aj optimalizáciou manažmentu pacienta v rámci zdravotnej starostlivosti. Aj preto pacientska organizácia Sekunda pre život v spolupráci s neurológmi apelujú na Ministerstvo zdravotníctva SR a poukazujú na nevyhnutnosť optimalizovať manažment pacienta s cievnou príhodou.

 

Cievna mozgová príhoda si nevyberá pacientov podľa veku

Ide pritom o naozaj závažné ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu mozgového tkaniva nedokrvením, alebo krvácaním do mozgu. Už dávno neplatí, že je to ochorenie týkajúce sa len ľudí vo vyššom veku. Žiaľ, aj u nás v ostatnom období postihuje mladšie ročníky vo veku od 20 do 44 rokov. Na toto ochorenie zomiera dvakrát viac ľudí ako na srdcový infarkt. Každý deň zomrie na mŕtvicu štrnásť ľudí. Každá dvanásta žena a každý jedenásty muž na Slovensku tomuto ochoreniu podľahne. V prepočte teda každý desiaty Slovák zomrie na cievnu mozgovú príhodu. Súčasne je to najviac invalidizujúce ochorenie, ktoré pripúta na lôžko až tretinu pacientov, ktorí potrebujú po zvyšok života opatrovateľskú starostlivosť. Mnohí z nich sa učia opäť rozprávať či chodiť.

„Slováci nepoznajú prejavy cievnej príhody a pomoc si volajú neskoro. Pritom čas je v tomto prípade rozhodujúca veličina. Čím skôr sa obnoví prietok krvi v postihnutnej cieve, tým väčšia je šanca, že dôjde k obnove postihnutnej funkcie mozgu pacienta. Od času závisí, aké vyhliadky na život bude mať pacient po cievnej príhode," hovorí prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, prednostka Neurologickej kliniky UPJŠ a UN L. Pasteura v Košiciach, predsedníčka cerebrovaskulárnej sekcie Slovenskej neurologickej spoločnosti.

 

Prejavy mozgovej mŕtvice sú pritom veľmi zreteľné. Slabosť a tŕpnutie končatín na jednej strane tela, ochrnutie končatiny, poklesnutie ústneho kútika a porucha reči.

 

Kampaň Čas je mozog

Pomôcť lepšie poznať tieto príznaky a apelovať na verejnosť, aby okamžite už pri prvých prejavoch ochorenia volali prvú pomoc má za cieľ kampaň Čas je mozog, ktorá sa od marca tohto roka snaží, aj prostredníctvo facebooku, edukovať verejnosť. Jej iniciátorom je pacientska organizácia Sekunda pre život v spolupráci s Cerebrovaskulárnou sekciou Slovenskej neurologickej spoločnosti.

(red)