hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

 

RUBRIKA INFEKČNÉ OCHORENIA

Tohtoročná chrípková sezóna bola výraznejšia ako vlaňajšia

 

Aktivitu chrípkových ochorení v uplynulej chrípkovej sezóne 2014 / 2015 na Slovensku možno v porovnaní s minuloročnou charakterizovať ako vyššiu. Spomedzi vírusov, ktoré spôsobovali ochorenia tohto typu jednoznačne prevažoval vírus chrípky typu A nad vírusom typu B. V medziročnom porovnaní vzrástol počet hlásených akútnych respiračných ochorení (ARO) o viac ako štvrtinu. V chrípkovej sezóne 2014 / 2015 navštívilo na Slovensku lekára s respiračnými a chrípkovými ochoreniami približne 1 milión 716 tisíc ľudí, pričom najviac ich bolo vo vekovej skupine ekonomicky aktívneho obyvateľstva. V Banskobystrickom kraji to bolo takmer 200-tisíc ľudí, čo predstavuje chorobnosť 54 410 na 100-tisíc obyvateľov kraja. Chorých na chrípku a jej podobné ochorenia (CHPO) bolo v hodnotenom období takmer 20-tisíc s prepočítanou chorobnosťou takmer 5 560 na 100-tisíc obyvateľov kraja, čím sa tento región dostal približne do stredu hodnotiacej tabuľky. Chrípka aj v Banskobystrickom kraji najviac zasiahla v absolútnych počtoch ekonomicky aktívne obyvateľstvo, avšak prepočítaná chorobnosť na 100-tisíc v priemere za celé Slovensko najviac postihla najmenšie deti od narodenia do päť rokov. Chorých ľudí však bolo omnoho viac, pretože mnohí chrípku vyležali doma bez návštevy lekára. V počte hlásiacich lekárov prvého kontaktu pre dospelých aj pre deti je Banskobystrický kraj mierne pod celoslovenským priemerom. Na Slovensku sprevádzali akútne respiračné ochorenia aj chrípku a jej podobné ochorenia  komplikácie (zápaly dutín, stredného ucha, zápaly pľúc a ďalšie ochorenia) v prípadoch takmer 51-tisíc občanov, opäť najviac v skupine ekonomicky činného obyvateľstva.

Od začiatku chrípkovej sezóny vyšetrili v slovenských virologických laboratóriách  verejného zdravotníctva 2 665 vzoriek biologického materiálu, z toho bolo 662 vzoriek pozitívnych. Odborníci izolovali 540 vírusov chrípky, čo bolo takmer 72 percent všetkých pozitívnych vzoriek. Vírus chrípky typu A sa potvrdil v 451 prípadoch a typu B v 89 prípadoch. Z nechrípkových ochorení laboratóriá potvrdili v 56 prípadoch syncyciálny vírus, v 55 adenovírus, v siedmich prípadoch vírus parainfluenzy a v štyroch prípadoch  vírus Mycoplasma pneumoniae. „V období od štvrtého do 11. kalendárneho týždňa vznikali početné lokálne i okresné epidémie najmä v predškolských a školských zariadeniach. Napríklad v siedmom kalendárnom týždni bol aj v našom kraji zaznamenaný najvyšší počet zatvorených materských, základných aj stredných škôl. Prevládala chrípka typu A, komplikácie sa vyskytli približne v prípade 2,4 percenta chorých detí, pričom najčastejšie išlo o zápaly prínosových dutín. Od začiatku chrípkovej sezóny sme na Slovensku zaznamenali 74 prípadov SARI (ťažká akútna respiračná infekcia), pričom v 35 prípadoch sa potvrdila aj prítomnosť vírusu chrípky. Z tohto počtu zomrelo 25 pacientov, v Banskobystrickom kraji sa vyskytlo deväť prípadov SARI, pričom dvaja pacienti umreli. V 17 prípadoch sa v kraji vyskytla chrípka typu AH1N1 a 98 prípadov s inými vírusmi chrípky typu A aj B. Ani jeden z umretých pacientov, či už v celoslovenskom, alebo krajskom meradle, nebol očkovaný", konštatovala vedúca Odboru epidemiológie banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) MUDr. Mária Avdičová.

Poukázala tiež na to, že aj európski odborníci zdôrazňujú potrebu viac propagovať očkovanie proti chrípke, lebo je to najúčinnejšie preventívne opatrenie. „Potvrdzujú to aj čiastkové analýzy, ktoré sme robili my. Treba si uvedomiť, že vyšetrujeme len špičku ľadovca z celkového počtu ochorení, aby sme vedeli, čo sa udialo v populácii. Nie je cieľom vyšetriť každého chorého a potvrdiť mu vírus chrípky. Aj z tých málo prípadov, ktoré sme takto vyšetrovali, sme spätne robili epidemiologické vyšetrenie zamerané na očkovanie v anamnéze a získavali ďalšie informácie, ktoré nás zaujímali najmä vo vzťahu k očkovaniu." zdôrazňuje MUDr. Mária Avdičová.

Banskobystrický RÚVZ je zodpovedný za monitoring výskytu chrípky a za osvetu smerom k občanom regiónu, aby sa dali očkovať, ale aj za opatrenia, ako napr. zatvorenie škôl v spolupráci s ich vedením, zákaz návštev v nemocnici, či zrušenie hromadných podujatí. Monitoring sa vykonáva s pomocou oslovených lekárov v nemocniciach a v teréne, ktorým RÚVZ doručí špeciálne médiá na odbery, v ktorých vírusy prežívajú. „Potom sa zbierajú a analyzujú vo virologickom laboratóriu RÚVZ. To je aj príspevok SR k celosvetovému poznaniu o tom, ako sa vírusy správajú," informuje MUDr. Mária Avdičová. Všetky analýzy vírusov z monitoringu v SR putujú následne do veľkých nadnárodných laboratórií, ktoré sa zaoberajú špecifickými analýzami vzoriek z celého sveta.

Spracovala Mária Tolnayová
hovorkyňa RÚVZ Banská Bystrica