hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

RUBRIKA INFEKČNÉ OCHORENIA

Vakcínu proti rakovine máme, no neočkujeme sa

 

Ľudstvo sa celé desaťročia snažilo nájsť vakcínu proti rakovine. Keď sa to konečne podarilo, a lekári majú k dispozícii vakcínu proti HPV vírusu, spôsobujúcemu rakovinu krčka maternice a ďalších orgánov, a v mnohých prípadoch aj zbytočné úmrtia, túto možnosť nevyužívame. Na Slovensku napríklad aj preto, že vakcíny sú drahé a na rozdiel od väčšiny štátov EÚ nie sú zahrnuté v národnom imunizačnom programe.

Až 80 % sexuálne aktívnych ľudí sa počas svojho života stretne, a často opakovane, s infekciou HPV. Väčšinou samovoľne odznie, ale v prípade približne dvadsiatich percent infikovaných môže nákaza prepuknúť do zdravie ohrozujúceho alebo smrteľného ochorenia. Onkogénne typy ľudského papilomavírusu môžu viesť k rozvoju závažných ochorení, a týka sa to rovnako žien, ako aj mužov. Karcinómy spojené s HPV sú príčinou takmer 10 % všetkých úmrtí spojených s onkologickým ochorením žien. Snaha o zníženie počtu ochorení spôsobených HPV, a tým aj zbytočných úmrtí a zdravotných komplikácií, je jedným z hlavných cieľov novovzniknutej edukačnej a diskusnej platformy HPV College na Slovensku.

 

Odborníci sa spojili proti HPV

Ochorenia spojené s infekciou HPV (Human Papilomavirus - ľudský papilomavírus) sú pre pacientov aj lekárov značnou zdravotnou, sociálnou a ekonomickou záťažou. O rizikách a možnostiach ochrany proti ochoreniam spôsobeným HPV mnoho ľudí nemá dostatočné a správne informácie, a preto nevyužívajú všetky formy dostupnej prevencie, prostredníctvom ktorej je možné rozvoju HPV ochorení zabrániť alebo ich včas liečiť. Prevencia, edukácia a podpora laickej aj odbornej verejnosti, i medziodborová a medzinárodná spolupráca sú ciele Občianskeho združenia HPV College, ktoré práve vzniklo na Slovensku.

 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

„HPV sa týka každého z nás. Môžeme sa brániť, ale musíme vedieť ako," hovorí prof. MUDr. Ján Danko, CSc., zakladajúci člen HPV College a predseda Slovenskej gynekologickej a pôrodníckej spoločnosti SLS. „Dnes je už evidentné, že HPV infekcie sa netýkajú len najrozšírenejšieho onkologického ochorenia - rakoviny krčka maternice. Nákaza vysokorizikovými typmi HPV môže spôsobiť karcinóm vagíny, penisu, vonkajších genitálií, análneho otvoru, ale aj karcinómy v oblasti hlavy a krku, ktorých počet sa stále zvyšuje. Okrem pasívnej prevencie vo forme cytologického skríningu máme k dispozícii aj ďalšiu možnosť prevencie, a to je očkovanie proti HPV," dodáva. Problémom však je aj to, že ľudia akoby si problém a nebezpečenstvo infekcie vírusom HPV ani neuvedomovali. Okrem toho nízko rizikové typy HPV spôsobujú polypy dýchacích ciest a genitálne bradavice. Výskyt tohto nepríjemného ochorenia dramaticky rastie. HPV College preto spolupracuje s lekárskymi odborníkmi z rôznych špecializácií ako gynekológia, pediatria, ORL, infektológia, urológia či dermatovenerológia.

 

Najrozšírenejšia pohlavná infekcia na svete a s ňou spojené ochorenia

Až 99 % prípadov rakoviny krčka maternice je spôsobených vírusom HPV. Ide o druhý najčastejší karcinóm žien vo veku 15 až 44 rokov s celosvetovým výskytom viac ako 530 000 nových prípadov ročne a 270 000 úmrtí ročne. Na Slovensku každoročne ochorie na rakovinu krčka maternice 600 žien a 230 žien na toto ochorenie umiera. „Príčiny tohto stavu vidíme najmä v nedostatočnom využívaní preventívnych gynekologických prehliadok. Na preventívne cytologické vyšetrenie chodí pravidelne len niečo vyše 20 % žien, čo je veľmi málo. Do ambulancií gynekológov prichádzajú neraz po desať- a viacročnej absencii preventívnych vyšetrení, väčšinou už s neklamnými znakmi rozvinutého onkologického ochorenia," hovorí profesor Ján Danko.

„HPV infekcia sa netýka iba žien, je rovnako problémom mužov, hoci karcinóm krčka maternice je najzávažnejším dôsledkom, zďaleka nie však jediným. V prípade oboch pohlaví spôsobuje aj karcinómy úst a hrtanu, vonkajších rodidiel a pošvy žien, konečníka a v prípade mužov penis a nepríjemných genitálnych bradavíc, na ktoré sa síce neumiera, ale ch výskyt narastá a polypov dýchacích ciest," hovorí MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., hovorca HPV College v Českej republike a predseda Českej gynekologickej a pôrodníckej spoločnosti Českej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně.

 

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D

Výskyt genitálnych bradavíc ako najčastejšieho dôsledku infekcie HPV (typy 6 a 11) sa za posledných desať rokov najmä v populácii mladých ľudí zvýšil štyrikrát, čo potvrdila aj štúdia z Českej republiky. Podľa doktora Dvořáka ročne postihne toto ochorenie asi 17 miliónov ľudí na celom svete. Rovnaké typy vírusu spôsobujú aj papilomatózu hrtanu - bradavičnaté výrastky v hrtane a na hlasivkách. V súčasnosti sa dramaticky zvyšuje aj počet ľudí s nádormi hltanu a mandlí, ktoré sú trocha častejšie v mužskej populácii. Výskyt rakoviny v oblasti hlavy a krku je trikrát vyšší ako pred 20 rokmi. „Genitálne bradavice výrazne zasahujú do kvality života postihnutých, ktorí sa začína inak sexuálne správať, majú strach a depresie a narušené sebahodnotenie. Navyše, liečba ochorení, ktoré spôsobuje HPV je náročná, rovnako v prípade genitálnych bradavíc ako aj prednádorových stavov," vysvetľuje doktor Dvořák.

 

MUDr. Jozef Adam, PhD.

„Genitálne bradavice neohrozujú priamo život, ale zásadne znižujú jeho kvalitu, narušujú intímny život a partnerské vzťahy. Podobne ako papilomatóza hrtanu, ktorá spôsobuje ťažké poruchy hlasu. Výrastky v oblasti hrtanu a hlasiviek môžu byť príčinou porúch dýchania a pocitov dusenia. Zákroky sa musia často vykonávať v celkovej anestézii. Liečba týchto ochorení je veľmi nepríjemná a jedna návšteva u lekára väčšinou nepostačuje. Tieto ochorenia navyše často recidivujú. Ich výskyt v populácii sa v posledných rokoch výrazne zvýšil," uvádza MUDr. Jozef Adam, PhD., ďalší zo zakladajúcich členov HPV College a primár oddelenia gynekológie FNsP J. A. Reimana v Prešove.

 

Desať rokov vakcinácie proti HPV

V roku 2006 bola predstavená prvá vakcína proti ľudskému papilomavírusu (HPV) a od toho roku sa celosvetovo aplikovalo viac ako 205 miliónov dávok. Očkovanie proti HPV sa v poslednej dekáde stalo na celom svete jedným z najvýznamnejších preventívnych programov. Aktuálne vyhodnotenie vplyvu očkovania proti HPV preukázalo, že v krajinách, kde je vysoké pokrytie cieľovej populácie očkovaním, sa až o 90 % znížil výskyt infekcie. Podľa odborníkov je skríningové vyšetrenie a včasný záchyt predrakovinových zmien na krčku maternice dobrou prevenciou rakoviny krčka, avšak žiadne preventívne vyšetrenie nedokáže zabrániť rozvoju ďalších súvisiacich ochorení, vrátane rakoviny iných orgánov či genitálnych bradavíc. Jediným riešením je vakcína proti HPV.

 

Vakcína proti rakovine

Tohto roku uplynie už tretie desaťročie odvtedy, čo nemecký virológ, profesor Harald zur Hausen, získal Nobelovu cenu za objavenie súvislostí medzi rakovinou krčka maternice a HPV infekciou. Rakovina krčka maternice sa týmto objavom stala doposiaľ jediným zhubným ochorením v humánnej medicíne, pri ktorej poznáme bezprostredného vyvolávateľa. Vakcináciou proti HPV sa môžu chrániť nielen ženy proti rakovine krčka maternice, ale obe pohlavia si môžu výrazne znížiť riziko rozvoja ďalších zhubných ochorení (rakovina vagíny, penisu, vonkajších genitálií, análneho otvoru a rakovina v oblasti hlavy a krku), ako aj nepríjemných nezhubných ochorení (polypy dýchacích ciest či genitálne bradavice, ktorých výskyt dramaticky rastie). Vakcína je dnes dostupná v 130 krajinách sveta a 60 z nich zaradilo očkovanie proti HPV do svojich národných imunizačných programov.

Očkovaním sa dá znížiť výskyt infekcie HPV až o 90 %

Dobrá správa zaznieva z krajín, kde sú zavedené očkovacie preventívne programy proti HPV. Odborníci potvrdzujú, že očkovanie má výrazný vplyv na výskyt infekcie HPV a s ňou spojených ochorení. V štátoch s vysokým pokrytím očkovania proti deviatim typom HPV a vysokou mierou účasti žien na preventívnych prehliadkach môže do niekoľkých desiatok rokov úplne vymiznúť rakovina krčka maternice.

 

prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

Pokrytie očkovaním a preventívne programy sa v jednotlivých krajinách líšia. „Najlepšie výsledky dosiahla Austrália, kde sa podarilo zaočkovať kvadrivalentnou vakcínou veľký počet mladých ľudí a dosiahnuť tak zníženie výskytu HPV infekcie (typ 6, 11, 16 a 18) o zhruba 90 % a predrakovinových zmien krčka maternice vysokého stupňa o zhruba 85 %," hovorí prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., zástupca prednostu Kliniky infektológie a cestovnej medicíny LF UPJŠ a prezident Slovenskej spoločnosti infektológov SLS. V Austrálii je očkovanie proti HPV súčasťou špeciálneho školského vakcinačného programu, v rámci ktorého dostávajú 12-ročné dievčatá aj chlapci vakcínu zadarmo. „HPV infekcie sa týkajú mužskej populácie rovnakou mierou ako ženskej, na čo sa často zabúda," dopĺňa profesor Pavol Jarčuška. „V minulosti sme mali k dispozícii vakcínu proti najrizikovejším typom vírusov 16  a 18, spôsobujúcim rakovinu, dnes máme k dispozícii novšiu vakcínu, proti siedmym typom, vrátane takých, ktoré spôsobujú genitálne bradavice. Navyše, táto vakcína podstatne lepšie zaberá a chráni pred rakovinou krčka maternice a ostatnými typmi rakoviny."

Aj v krajinách, v ktorých nebolo pokrytie očkovaním také vysoké, sa výrazne znížil výskyt infekcie HPV v populácii. Napríklad v USA, kde bolo očkovaných len 37 % dievčat a 13 % chlapcov vo veku od 13 do 17 rokov, sa znížil výskyt infekcie HPV o 64 %. Vplyv očkovania u dievčat sa prejavuje aj znížením výskytu HPV u chlapcov, pričom k najlepším výsledkom dochádza, ak sa očkovanie uskutoční ešte pred začatím sexuálneho života, teda pred možným kontaktom s vírusom HPV.

 

Slovensko - biele miesto na mape Európy

Plošné očkovania pre rôzne skupiny mladých žien s plnou úhradou vakcíny zaviedli v priebehu posledných desiatich rokov takmer všetky krajiny v Európe v rámci národných imunizačných programov. Postupne tak dosiahli preočkovanosť v danej vekovej skupine priemerne 60 - 70 %, ale napríklad až 80 % v Maďarsku (2015), 85 % v Írsku (2015 pre 12 až 13-ročné dievčatá) alebo 87 % v Portugalsku (2015). V Českej republike je preočkovanosť cieľovej populácie 13-ročných dievčat okolo 60 %. „Napriek tomu, že aj WHO odporúča plošnú vakcináciu napríklad aj pre rozvojové krajiny, na Slovensku je situácia komplikovaná, v populácii 12- až 13-ročných dievčat poisťovne preplácajú desať percent z ceny, ale keďže cena je pomerne vysoká, úroveň zaočkovanosti je veľmi nízka, a navyše klesá od Bratislavy smerom na juh  a na východ, kde prevládajú skupiny obyvateľstva s nízkym príjmom. Pritom je jednoznačne potvrdené, že vakcinácia znižuje nielen výskyt rakoviny, ale aj iných ochorení. Je preto paradoxné, že napriek tomu, že vakcínu máme, neočkujeme sa a hľadáme argumenty na to, prečo by sme sa očkovať nemali."

Odborníci poukazujú na to, že takmer všetky úmrtia spojené s HPV infekciou sú dnes, keď existuje účinná prevencia, zbytočné. „Žiaľ, Slovensko aj napriek dlhodobej snahe odborníkov, ostáva jednou z posledných krajín Európy, kde očkovanie proti HPV nie je zaradené do národného imunizačného programu, " hovorí profesor Jarčuška. „Úroveň preočkovanosti na Slovensku, žiaľ, dosahuje dlhodobo maximálne 3 %. Navyše, napriek tomu, že Slovenky majú k dispozícii sekundárnu prevenciu od 23. do 64. roku života, a to vo forme nároku na bezplatný skríning rakoviny krčka maternice v rámci preventívnych gynekologických prehliadok, zdá sa, že si túto možnosť nevážia a k lekárovi príde len každá tretia žena," dodáva. Želanie lekárov je, aby sa naši odborníci, pacienti, zákonodarcovia a platcovia zdravotníckej starostlivosti inšpirovali úspešnými príkladmi z blízkeho okolia Slovenska," dodáva. „Synergia dobrého plošného očkovania - teda primárnej prevencie  a sekundárnych preventívnych prehliadok, v rámci ktorých vieme odhaliť skoré štádiá ochorenia, ktoré sa dajú úspešne liečiť, je jediný možný spôsob ako znížiť výskyt rakoviny krčka maternice. Zníži aj stres ženy z rôznych dysplázií, ktoré rakovine predchádzajú, ale aj stres mužov, že ženy infikujú."

 

Mýty, strach a hanba

HPV ochorenia  napádajú predovšetkým intímne partie ľudského tela, hovoriť o nich je preto často zložité a niektoré ťažkosti zostávajú tabu - mnoho ľudí sa o problémoch hanbí hovoriť so svojimi blízkymi alebo dokonca so svojím lekárom. Pritom práve informovanosť je predpokladom úspešnej prevencie.

 

„Za nízku účasť verejnosti v preventívnych programoch môže okrem iného nevedomosť, zábrany a hanba. Obavy z výsledkov skríningu bývajú ďalším dôvodom, kvôli ktorému ženy vyšetrenia zvyčajne odkladajú. Pritom ani abnormálny výsledok neznamená koniec všetkým nádejam. Ženy vnímajú správu, že ich prvotný test (cytológia z výteru krčka maternice) nevyšiel ideálne, s úzkosťou, pričom jediné, čo z takej správy priamo vyplýva, je nutnosť spresňujúcich vyšetrení, prípadne neveľkých liečebných zákrokov bez výrazných anatomických strát," hovorí MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.,

Podľa profesora Jarčušku je jedným z veľkých omylov aj to, že najmä mladí ľudia si myslia, že orálny sex je úplne bezpečný. Je to veľký omyl, takýmto spôsobom sa môžu preniesť všetky pohlavne prenosné ochorenia, vrátane HPV. Aj výsledky medicínskych prieskumov potvrdzujú, že pribúdajú práve nádory v ústnej dutine, práve v dôsledku HPV infekcie.

(red)