hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

Výživa

Naši živí priatelia

Svetový deň zdravia

Každoročne si začiatkom apríla pripomíname Svetový deň zdravia. Toho roku pripadne na 7. apríl. Svetová zdravotnícka organizácia ho vyhlásila ako pripomienku svojho založenia v roku 1948. Tento dátum tradične sprevádzajú podujatia sústreďujúce sa na každoročne vyhlasovanú tému. V roku 2012 je ňou Zdravie a starnutie. Za posledných sto rokov sa predpokladaná dĺžka života dramaticky zvýšila; na svete bude čoskoro žiť oveľa viac starších ľudí ako detí, čo so sebou prináša nielen nové výzvy ale aj povinnosti súvisiace s takouto sociálnou transformáciou. Téma tohtoročného Svetového dňa zdravia súvisí aj s Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami vyhláseným Európskou komisiou.

Celý článok

Vitamíny v tehotenstve

Tehotenstvo je fyziologický stav, ktorý v nekomplikovaných prípadoch trvá 270 dní. Celé obdobie gravidity sa delí na trimestre a tie sa skladajú z týždňov. Z medicínskeho pohľadu je dôležité, v akom trimestri sa žena nachádza, pretože každý trimester má svoje špecifiká.

Celý článok

Makovník? Pochúťka aj liek

Pravdou dnešnej doby je, že farmaceutický priemysel vládne svetu. Nie je tomu inak ani v prípade maku siateho (Papaver somniferum L.). Niet sa čo čudovať, veď makovina (makovica so stopkou dlhou asi 10 cm) je bohatým zdrojom ópia. Pre medicínu majú ópiové alkaloidy a farmaceutické prípravky s obsahom týchto látok bezpochyby mimoriadny význam. Morfín alebo morfium je hlavný alkaloid ópia, ktorý je tzv. „zlatým štandardom“ v liečbe silnej bolesti. Na druhej strane však hrozí jeho zneužitie v podobe jeho ″agresívnejšieho″ a návykového derivátu heroínu. To má za následok, že pestovanie maku je v niektorých štátoch sveta zakázané.

Celý článok