hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

RUBRIKA DIABETES MELLITUS

Život s diabetom nemusí byť životom na hrane - ochránia vás správne hodnoty cukru v krvi


Ľudom, ktorým práve diagnostikovali diabetes, sa cukrovka môže spočiatku zdať ako nebezpečné ochorenie so zlou prognózou, mnohými komplikáciami a rizikami. Život s diabetom nemusí byť životom na hrane, určite je však životom s hranicami. Aké sú hraničné situácie v živote diabetika? Sú to tie, od ktorých závisí ďalší vývoj ochorenia, dĺžka a kvalita života.

Hranice v živote diabetika

Vo viacerých oblastiach života diabetika platia obmedzenia. Ak neprekročí akési imaginárne hranice, môže žiť zdravo a bezpečne. Diabetes je dlhodobé chronické ochorenie a treba naň pamätať pri všetkom, čo diabetik robí. Aj keď ide o hranice, nespájajú sa iba s negatívami. Vhodné je vnímať ich ako mantinely, ktoré diabetikovi pomáhajú udržať ochorenie pod kontrolou. Na druhej strane sú predsudky ľudí, ktorí diabetes nepoznajú a ktoré robia život diabetikov ťažším.
Hranice bezproblémového života pri diabete určujú správna liečba a životný štýl. Vďaka nim by sa hodnoty cukru v krvi diabetikov mali dlhodobo udržiavať v správnom rozmedzí. Ak presahujú určité hranice, prípadne často kolíšu mimo nich, hrozia vážne zdravotné komplikácie, ktoré vedú k invalidite a ohrozujú život pacienta. Počet prípadov diabetu mellitus každý rok rastie. Viac ako 90 % diabetikov tvoria ľudia s cukrovkou 2. typu. Približne tretina chorých pritom o svojom ochorení netuší. A práve oni skutočne žijú na hrane. Diabetes mellitus v súčasnej dobe postihuje na Slovensku asi 400 000 obyvateľov, ďalších asi 100 000 obyvateľov má tzv. prediabetický rizikový syndróm. Je to jedno z najčastejších, najzávažnejších a finančne najnáročnejších chronických ochorení. Pokiaľ nie je dostatočne kontrolované liečbou, môže skrátiť očakávanú dĺžku života o 15 až 20 rokov. Čo predstavuje skrátenie predpokladanej dĺžky života o štvrtinu, v skupine 40- až 60-ročných dokonca ešte viac. Už to samo o sebe je životom na hrane. Počet nových prípadov na cukrovku celosvetovo narastá. Pri súčasnom trende vývoja môžeme predpokladať, že do roku 2030 sa podiel pacientov zvýši na 16,6 %. Na Slovensku je to asi 7 % z celkového počtu obyvateľstva. Pri súčasnom trende vývoja môžeme predpokladať, že do roku 2030 sa podiel pacientov s cukrovkou na Slovensku zvýši na 15 %.

Diabetes mellitus je hlavnou príčinou slepoty, zlyhania obličiek s potrebou dialyzačnej liečby a tiež amputácií na dolných končatinách. Veľmi vážna je hrozba srdcovo-cievnych ochorení, ktorými pacienti s diabetom trpia štyri- až osemkrát častejšie, ťažšie sa liečia a v porovnaní s populáciou bez diabetu majú aj horšiu prognózu. Asi polovica pacientov má už pri prvom diagnostikovaní cukrovky 2. typu srdcovo-cievne komplikácie. K vzniku cukrovky môže výrazne prispieť nesprávny životný štýl. Medzi príznaky ochorenia patria neustály smäd, nadmerné močenie, celková vyčerpanosť, poruchy ostrosti zraku, pocit brnenia či pálenia v končatinách, opakujúce sa kožné alebo pohlavné infekcie, ale aj pomalé hojenie rán či schudnutie bez známej príčiny. Keď človeku diagnostikujú cukrovku, je normálne, že má obavy, ako bude s touto chorobou ďalej žiť. Diagnóza diabetes mellitus pre mnohých znamená predstavu ďalšieho života pod ustavičnou kontrolou. Pacienti majú tiež obavy z bolesti a vážnych zdravotných problémov, ktoré diabetes môže priniesť. Nič z toho sa však nemusí udiať. So správne liečenou cukrovkou sa dá viesť plnohodnotný život. Skorá diagnostika a včasná, správne zvolená liečba spolu s dodržiavaním zásad životného štýlu, pravidelnou kontrolou hodnôt cukru v krvi a správnou výživou dokážu zabrániť vážnym komplikáciám diabetu alebo ich významne oddialiť. Diabetes je ochorenie, ktoré sa dá udržať pod kontrolou vďaka pomoci diabetológov, podpore rodiny, ale najmä vďaka aktívnemu prístupu pacienta k svojmu životu s cukrovkou.

„Život s cukrovkou nemusí byť životom na hrane, ak pacient pozná hraničné hodnoty, ktoré je potrebné dodržiavať a zvládne hraničné situácie súvisiace s chorobou."


Zistili mi cukrovku

Asi tretina ľudí, ktorí trpia diabetom 2. typu netuší, že sú chorí. Práve oni pritom žijú na hrane - neliečená cukrovka totiž doslova devastuje ich zdravie. V laboratóriu sa cukrovka zistí jednoducho: v krvi je vyššia hladina cukru, než by sme mali mať. S jej rozpoznaním v bežnom živote to však už také jednoduché nie je. Ak človek prehliada varovné signály, alebo nie sú výrazné, môže mať ochorenie dlho bez toho, aby o tom vedel. To však znamená neustále vysokú hladinu glukózy v krvi, čo postupne poškodzuje orgány - najčastejšie oči, obličky, nervy, srdce a cievy. S pokračujúcou cukrovkou sa zvyšuje tiež riziko vzniku obezity, vysokého krvného tlaku a ďalších pridružených ochorení, ktoré zahŕňa pomenovanie metabolický syndróm. Skorému odhaleniu ochorenia pomáha skríning - pravidelné vyšetrovanie ľudí, ktorí patria do rizikových skupín. Je to pomerne jednoduché. Stanoví sa hladina krvného cukru - glykémia ráno nalačno. Ľuďom, ktorí majú vyššie riziko diabetu, je vhodné takto glykémiu kontrolovať každý rok. Medzi rizikové faktory patria napríklad:
• cukrovka v rodine (u rodičov či súrodencov)
• obezita
• vysoký krvný tlak
• vek nad 40 rokov
• v minulosti zaznamenaná porucha glukózovej tolerancie, napríklad tehotenský diabetes.

Diabetes mellitus patrí medzi rozšírené choroby, nie ste teda s touto diagnózou sami. Dôležité je, že vám cukrovku diagnostikovali včas. No treba myslieť na to, že cukrovka je ochorenie, s ktorým nemôžete existovať bez zmeny životného štýlu a aktívneho prístupu k liečbe. Naštudujte si o svojej diagnóze čo najviac a pripravte sa na situácie, ktoré môžu nastať. Úspešnosť liečby cukrovky závisí najmä od vás, podpory vašej rodiny a spolupráce s diabetológom. Lekár vám síce vysvetlí, ako máte užívať lieky alebo inzulín, ako si merať hladinu krvného cukru, ako si upraviť stravu a denný režim, ale rozhodujúce je, ako budete dodržiavať jeho pokyny a rešpektovať zásady liečby a životosprávy.

Dôležité rady po zistení diabetu:

• Začnite plánovať. Pravidelné jedlo, cvičenie a spánok by sa mali stať pevnou súčasťou vášho dňa, pričom každá zo zmienených aktivít by mala mať vyhradený svoj čas.
• Buďte aktívni. Pri cukrovke je nutný pravidelný pohyb, snažte sa preto chodiť pešo, jazdite na bicykli. O pravidelnom cvičení sa poraďte s odborníkom.
• Relaxujte. Odpočinutý organizmus dokázateľne funguje lepšie.
• Nepreťažujte sa. Vyhnite sa aktivitám, pri ktorých „si siahnete až na dno", ako v práci tak i v športe.
• Neprejedajte sa. Obezita priebeh cukrovky výrazne komplikuje. Ak máte cukrovku a obezitu v rodine, dbajte na to, aby sa vaši blízki zdravo stravovali, obmedzíte riziko, že v budúcnosti dostanú cukrovku.
• Netrápte sa. Nedávajte si vinu za svoju chorobu. Naopak, zamerajte sa na to, ako môžete svoje zdravotné výsledky zlepšiť lepším životným štýlom. Ak vás však vaša situácia trápi alebo trpíte pocitmi úzkosti, radšej to preberte s psychológom. Aj dobrý psychický stav je pre kompenzáciu diabetu veľmi dôležitým faktorom.
• Choďte pravidelne na kontroly diabetu k lekárovi. Pravidelný selfmonitoring a spolupráca s lekárom sú spôsobom ako dostať diabetes pod kontrolu.

Ako sa udržať na hrane... a nespadnúť

Existuje niekoľko hodnôt, ktoré doslova ohraničujú život diabetika a jeho normálne fungovanie. Avšak iba „správne čísla" mu pomôžu udržať sa na hrane. V živote diabetika je najdôležitejšou normou hladina cukru v krvi (glykémia). V priebehu dňa sa prirodzene mení. Zdravému človeku však nikdy však neklesne pod 3,3 mmol/l a nalačno nestúpne nad 5,5 mmol/l. Len krátko po jedle je trochu vyššia, ale do dvoch hodín už klesá pod 7,8 mmol/l a dostáva sa do rozmedzia 3,3 až 5,5 mmol/l. Súhra hormónov inzulínu, glukagónu a adrenalínu zaisťuje v tele účinné hospodárenie s glukózou. Umožňuje jej prísun do celého tela, jej dobré spracovanie a využitie a spoľahlivo udržuje hornú i dolnú „zdravú" hranicu glykémie. Pri diabete toto hospodárenie nefunguje, glykémia stúpa a vzniká hyperglykémia.
Na opačnej strane výkyvov krvného cukru je hypoglykémia - príliš nízka hladina cukru v krvi. Časté vzostupy a pády hladín cukru sú pre diabetikov veľmi nebezpečné. Môžu spôsobiť rôzne akútne, ale aj chronické komplikácie cukrovky. Hyperglykémia postupne poškodzuje cievy a dôležité orgány. Hypoglykémia zase bez rýchlej pomoci môže vyústiť do diabetickej kómy, poškodenia mozgu a dokonca aj smrti.

Čo spôsobuje kolísanie glykémií?

Kolísanie hladín cukru spôsobuje neliečená alebo zle liečená cukrovka. Aj diabetici, ktorí užívajú lieky či inzulín, však môžu trpieť výkyvmi krvného cukru. Existuje totiž viacero faktorov, ktoré môžu viesť k zmenám glykémie. Patrí medzi ne najmä stravovanie, cvičenie a užívané lieky, vrátane inzulínu. Sú však aj ďalšie faktory, ktoré diabetik nemôže kontrolovať ani ovplyvniť svojou životosprávou a správnym užívaním liečby. Patrí medzi ne výskyt iných ochorení, stresová záťaž, či užívanie iných ako diabetických liekov.

  • Jedlo: + Môže rýchlo ovplyvniť glykémiu, ktorá stúpne
  • Stres a ochorenie: + Môžu znížiť citlivosť organizmu na inzulín, čo sa zvyčajne prejaví vzostupom glykémie
  • Fyzická aktivita: - Má tendenciu znižovať glykémiu
  • Lieky: ± Majú priamy dopad na glykémiu, ich dávkovanie, načasovanie, vzájomné pôsobenie s inými než diabetickými liekmi môže spôsobiť vzostup i pokles glykémie.

 

Pri kontrole výkyvov glykémie je dôležitá dobrá spolupráca pacienta s lekárom. Aj minimálna úprava liečby diabetu môže pomôcť k lepšej každodennej kontrole glykémie. Cieľom správnej liečby hypoglykémie a hyperglykémie nie je riešenie vzniknutého stavu, ale zabránenie vzniku takéhoto stavu. Stabilizácia glykémie má pre diabetika veľký význam.

Aké čísla sú pre diabetikov hraničné?

Slovenská diabetologická spoločnosť odporúča diabetikom cieľové hodnoty glykémií v rozmedzí: Glykémia nalačno od 4,0 mmol/l do 7,2 mmol/l a glykémia po jedle od 5,0 do 9,0 mmol/l

Ak sú pacientove glykémie príliš vysoké alebo príliš nízke, v spolupráci s lekárom je vhodné:

  • urobiť rozbor príčin hyper- a hypoglykémií,
  • upraviť jedálny lístok a/alebo fyzickú aktivitu,
  • porozprávať sa o úprave liečby - nové typy inzulínov (inzulínové analógy znižujú riziko hypoglykémií),
  • informovať sa, čo vysoké a nízke glykémie znamenajú pre jeho zdravotný stav a v akom prípade sa obrátiť na pohotovosť.

Ďalším ukazovateľom správnej liečby cukrovky je glykovaný hemoglobín (HbA1c). Jeho hodnota poukazuje na priemernú hodnotu glykémií v období asi tri až štyri mesiace pred stanovením. Vyšetrenie hladiny glykovaného hemoglobínu je najefektívnejšia kontrola diabetu. Cieľová hodnota pre pacientov s diabetom je 6,5 až 7 percent. Ak pacient dosiahne takúto hodnotu, jeho cukrovka je dobre kompenzovaná, diabetes je správne liečený a má nižšie riziko komplikácií cukrovky než pacienti s vyššími hodnotami.

Hraničné situácie v živote diabetika z pohľadu rodiny

V mnohých rodinách sa cukrovka objavuje v každej generácii. Počet členov rodiny s cukrovkou narastá a diabetes sa u nich dokonca objavuje v čoraz nižšom veku. Takmer v každej rodine na Slovensku dnes žije aspoň jeden diabetik. Pacienti v mnohých prípadoch na chorobu rezignujú a berú ju ako svoje nechcené dedičstvo, ktoré v podstate očakávali. Pravda je, že dedičnosť zohráva svoju rolu. V „diabetických" rodinách je skutočne pravdepodobnosť ochorenia vyššia. Veľa však ovplyvňujú stravovacie zvyklosti a životný štýl rodiny. Sviatky a iné slávnostné príležitosti sa v týchto rodinách nemôžu zaobísť bez veľkého množstva najrôznejších dobrôt. Štafeta „výbornej kuchárky" sa prenáša z generácie na generáciu, deti sú najskôr bacuľaté, neskôr majú nadváhu, v dospelosti sú už obézne a majú „našliapnuté" na diabetes 2. typu. Súčasne s rastúcou hmotnosťou ubúda prirodzený pohyb. Vzrastá počet fastfoodov, supermarkety ponúkajú sladšie a tučnejšie potraviny a tak sa „rodina diabetikov" rozrastá. Riešením je zmeniť životný štýl pacienta s diabetom i celej rodiny, zaradiť do denného rozvrhu fyzickú aktivitu, strážiť si svoju hmotnosť a začať variť chutne, ale podľa zásad správnej výživy. Len tak sa dá vzniku diabetu 2. typu zabrániť, alebo túto chorobu aspoň oddialiť. Zmeny v živote sa robia ťažko, ak však pacienta podporí celá rodina, budú nad cukrovkou víťaziť spoločne. K zdravému životnému štýlu rodiny diabetika patria aj pravidelné preventívne prehliadky a pozitívny prístup k životu.
(red)